ယောန 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 ငါး၏ဝမ်းထဲမှာနေစဉ်တွင်၊ ယောနသည် မိမိ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ဆုတောင်းသောစကားဟူ မူကား၊

2 ငါသည် ဒုက္ခဆင်းရဲကို ခံရသောကြောင့်၊ ထာဝရ ဘုရားကို ဟစ်ခေါ်၍ ငါ့စကားကို ကြားတော်မူ၏။ မရ ဏာနိုင်ငံ၏ဝမ်းထဲက ဟစ်ခေါ်သော စကားသံကို နား ထောင်တော်မူ၏။

3 ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို နက်နဲသောအရပ်၊ သမုဒ္ဒရာအလယ်ချက်ထဲသို့ ချပစ်တော်မူသဖြင့်၊ ပင်လယ် ရေသည် ဝိုင်း၍ လှိုင်းတံပိုးတော်ရှိသမျှတို့သည် လွှမ်းမွန်း ကြပါ၏။

4 ထိုသို့ မျက်မှောက်တော်မှ နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံရ သော်လည်း၊ သန့်ရှင်းသောဗိမာန်တော်ကို မျက်မှောက်ပြု မြဲ ပြုပါမည်ဟု အောက်မေ့လျက်နေ၏။

5 ရေတို့သည် အကျွန်ုပ်အသက်ကို သေစေခြင်းငှါ ဝိုင်းသဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်သည် ပင်လယ်အလယ်၌ အချုပ်ခံရ ပါ၏။ ပင်လယ်မြက်ပင်သည် အကျွန်ုပ်ခေါင်းကို ပေါင်းစည်းလျက်ရှိပါ၏။

6 တောင်ခြေရင်းအမြစ်သို့ အကျွန်ုပ်ဆင်း၍၊ မြေ ကန့်လန့်ကျင်အတွင်း၌ အစဉ်အမြဲပိတ်ထားသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အသက်ကို ပျက်စီးရာမှ ကယ်ဆယ်တော်မူလိမ့် မည်။

7 အကျွန်ုပ်သည် စိတ်ပျက်သောအခါ ထာဝရဘုရား ကို အောက်မေ့၍၊ အကျွန်ုပ်၏ပဌနာသည် သန့်ရှင်းသော ဗိမာန်တော်၌ ကိုယ်တော်ထံသို့ ဝင်ပါ၏။

8 မုသာအနတ္တကို မှီဝဲသောသူတို့သည် မိမိတို့ ကရုဏာခံရာအကြောင်းကို စွန့်ပစ်ကြပါ၏။

9 အကျွန်ုပ်မူကား၊ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းသော စကားနှင့် ကိုယ်တော်အား ယဇ်ပူဇော်ပါမည်။ သစ္စာဂတိ ထားသည်အတိုင်း သစ္စာဝတ်ကို ပြုပါမည်။ ထာဝရ ဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ချမ်းသာရပါသည်ဟု ဆုတောင်းလေ၏။

10 ထိုအခါ ငါးကြီးသည် ထာဝရဘုရား၏ အမိန့် တော်ကို ခံ၍ ယောနကို ကုန်းပေါ်သို့ အန်လေ၏။Exploring the Meaning of ယောန 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Jonah 2:1-10, Jonah is trapped in the belly of the great fish. He prays for salvation, and in the end, after this terrible trial, he is vomited forth onto dry land.

Before a new church -- either a state of good and truth with a group of people, or a new state of good an truth in ourselves - can come into existence, a period of temptation, of struggle, must occur. During this time a remnant of good and truth from prior states, will be preserved. This happens to us. When we really don't want to do something that we know we should do, we get into a state of spiritual temptation. That's what this chapter is about.

In Arcana Coelestia 756, it says: "In Jonah, 'The waters closed around me, even to my soul, the deep surrounded me. Here... 'the waters' and 'the deep' stand for the full extent of temptation.

This chapter also prophesies, or foreshadows, the combats that Jesus Christ would have with the hells, and his most grievous temptations at the time. The “three days and nights during which Jonah was in the bowels of the fish,” signify the entire duration of the combat with the hells.

In the New Testament, in Matthew 12:39-41, there's a reference back to this story:

"No sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and will condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And now One greater than Jonah is here.

For us, then... what? When we've turned away from the Lord, and we're in "the belly of the fish" - in temptations, struggles, combats, and everything looks pretty hopeless - then if we really pray, and seek the Lord's help, he can help us.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Here, too, is a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Jonah 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Jonah 2:1-10, Jonah is trapped in the belly of the great fish. He prays for salvation, and in the end, after this terrible trial, he is vomited forth onto dry land.

Before a new church -- either a state of good and truth with a group of people, or a new state of good an truth in ourselves - can come into existence, a period of temptation, of struggle, must occur. During this time a remnant of good and truth from prior states, will be preserved. This happens to us. When we really don't want to do something that we know we should do, we get into a state of spiritual temptation. That's what this chapter is about.

In Arcana Coelestia 756, it says: "In Jonah, 'The waters closed around me, even to my soul, the deep surrounded me. Here... 'the waters' and 'the deep' stand for the full extent of temptation.

This chapter also prophesies, or foreshadows, the combats that Jesus Christ would have with the hells, and his most grievous temptations at the time. The “three days and nights during which Jonah was in the bowels of the fish,” signify the entire duration of the combat with the hells.

In the New Testament, in Matthew 12:39-41, there's a reference back to this story:

"No sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and will condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And now One greater than Jonah is here.

For us, then... what? When we've turned away from the Lord, and we're in "the belly of the fish" - in temptations, struggles, combats, and everything looks pretty hopeless - then if we really pray, and seek the Lord's help, he can help us.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Here, too, is a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 212


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 247, 756, 1691, 3880, 4728, 6726, 8278, ...

Apocalypse Revealed 191


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 220, 518, 538, 622, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 12:21

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 17:4

၂ ရာချုပ် 33:12

ဆာလံ 5:8, 22:26, 42:8, 69:2, 14, 88:6, 7, 116:1, 2, 120:1, 142:4

ဟေရှာယ 38:17, 20, 43:11

မြည်တမ်းစကား 3:54, 55

ဟောရှေ 13:4, 14:3

မိက္ခာ 1:2

မMatthewဲ 12:40

တမန်တော်ဝတ္ထု 14:15

ဟေဗြဲ 13:15

Významy biblických slov

ယောန
'Jonah' represents the Jewish nation.

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ဘုရားသခ
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

နား ထောင်.
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ကြား
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ဝမ်း
The belly (Psalms 16:4) signifies the interior understanding.

နက်
The deeps mentioned in Psalms 148:7 signify the ultimate heavens, in which the spiritual natural angels are ; also divine truths in abundance, and arcana...

ပင်လယ်
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ဝိုင်း
To encompass, as in Genesis 19:4, signifies to be contrary, or to attack and assault with a hostile intention.

ရေ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ပေါင်း
To 'take the sum of the sons of Israel,' as in Exodus 30:12, signifies the whole church.

တောင်
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

မြေ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

အစဉ်အမြဲ
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

ထာဝရ
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

အောက်မေ့
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

ဝင်
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

ကရုဏာ
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah Disobeys the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jonah in the Great Fish
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonah Swallowed by a Fish
Another way to make a 3 dimensional fish that can swallow Noah. 
Project | Ages up to 6

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: