Judges 10

Study

           

1 και ανεστη μετα αβιμελεχ του σωσαι τον ισραηλ θωλα υιος φουα υιος πατραδελφου αυτου ανηρ ισσαχαρ και αυτος ωκει εν σαμιρ εν ορει εφραιμ

2 και εκρινεν τον ισραηλ εικοσι τρια ετη και απεθανεν και εταφη εν σαμιρ

3 και ανεστη μετ' αυτον ιαιρ ο γαλααδ και εκρινεν τον ισραηλ εικοσι δυο ετη

4 και ησαν αυτω τριακοντα και δυο υιοι επιβαινοντες επι τριακοντα δυο πωλους και τριακοντα δυο πολεις αυτοις και εκαλουν αυτας επαυλεις ιαιρ εως της ημερας ταυτης εν γη γαλααδ

5 και απεθανεν ιαιρ και εταφη εν ραμνων

6 και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον ενωπιον κυριου και εδουλευσαν τοις βααλιμ και ταις ασταρωθ και τοις θεοις αραδ και τοις θεοις σιδωνος και τοις θεοις μωαβ και τοις θεοις υιων αμμων και τοις θεοις φυλιστιιμ και εγκατελιπον τον κυριον και ουκ εδουλευσαν αυτω

7 και ωργισθη θυμω κυριος εν ισραηλ και απεδοτο αυτους εν χειρι φυλιστιιμ και εν χειρι υιων αμμων

8 και εθλιψαν και εθλασαν τους υιους ισραηλ εν τω καιρω εκεινω δεκα οκτω ετη τους παντας υιους ισραηλ τους εν τω περαν του ιορδανου εν γη του αμορρι του εν γαλααδ

9 και διεβησαν οι υιοι αμμων τον ιορδανην παραταξασθαι προς ιουδαν και βενιαμιν και προς εφραιμ και εθλιβη ισραηλ σφοδρα

10 και εβοησαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον λεγοντες ημαρτομεν σοι οτι εγκατελιπομεν τον θεον και εδουλευσαμεν τω βααλιμ

11 και ειπεν κυριος προς τους υιους ισραηλ μη ουχι εξ αιγυπτου και απο του αμορραιου και απο υιων αμμων και απο φυλιστιιμ

12 και σιδωνιων και αμαληκ και μαδιαμ οι εθλιψαν υμας και εβοησατε προς με και εσωσα υμας εκ χειρος αυτων

13 και υμεις εγκατελιπετε με και εδουλευσατε θεοις ετεροις δια τουτο ου προσθησω του σωσαι υμας

14 πορευεσθε και βοησατε προς τους θεους ους εξελεξασθε εαυτοις και αυτοι σωσατωσαν υμας εν καιρω θλιψεως υμων

15 και ειπαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον ημαρτομεν ποιησον συ ημιν κατα παν το αγαθον εν οφθαλμοις σου πλην εξελου ημας εν τη ημερα ταυτη

16 και εξεκλιναν τους θεους τους αλλοτριους εκ μεσου αυτων και εδουλευσαν τω κυριω μονω και ωλιγωθη η ψυχη αυτου εν κοπω ισραηλ

17 και ανεβησαν οι υιοι αμμων και παρενεβαλον εν γαλααδ και συνηχθησαν οι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον εν τη σκοπια

18 και ειπον ο λαος οι αρχοντες γαλααδ ανηρ προς τον πλησιον αυτου τις ο ανηρ οστις αν αρξηται παραταξασθαι προς υιους αμμων και εσται εις αρχοντα πασιν τοις κατοικουσιν γαλααδ


Exploring the Meaning of Judges 10      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 10: Tola, Jair; Israel oppressed again.

This chapter opens by mentioning the judges Tola and Jair, who judged for twenty-three years and twenty-two years, respectively. The text gives us very little information about them, except that Jair had thirty sons, who rode on thirty donkeys and had thirty cities in the land of Gilead.

After Jair died, the people soon disobeyed the Lord, and worshipped the gods of Syria, Sidon, Moab, Philistia, and Ammon. This provoked the Lord’s anger, so He caused the Philistines and Ammonites to oppress Israel. The Ammonites first attacked the two-and-a-half tribes living on the eastern side of the Jordan, then crossed the river to attack Judah, Benjamin and Ephraim.

The people cried out to the Lord, saying that they had forsaken Him, but He told them to go to the other gods they had chosen. However, the people asked again for forgiveness, stopped worshipping foreign gods, and turned back to the Lord, so His anger toward them subsided.

*****

This chapter describes another episode in Israel’s cycle of disobedience and punishment, in which the people repeatedly turn away from the Lord when there is no leader. No matter how often we affirm our faith in the Lord, we, too, will default to our natural desires and false thinking. As we come to recognize and accept this fact of life, we can find comfort in the Lord. He understands this completely, and does not blame or punish us.

The first judge mentioned is Tola. His name means “a worm-like grub”, suggesting the idea of metamorphosis and regeneration (see Swedenborg’s work, True Christian Religion 106[2]). Tola’s father was Puah (meaning “shining”), his grandfather was Dodo (meaning “amorous, loving”), and their city was Shamir (which means “keeping the commandment”). These names bring to mind the spiritual qualities of truth, love and life in the Lord (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 977).

The next judge is Jair, whose name means ”he whom God enlightens”. The number thirty (used in reference to his thirty sons and their thirty towns) means fullness or readiness. This readiness refers to our spiritual ‘remains’, or states of innocence and charity that the Lord imparts to us during childhood. These remains are essential during regeneration (Arcana Caelestia 1050).

The Philistines, soon to be a major enemy of Israel, stand for the belief in “faith alone” salvation. This way of thinking instills the idea that we will be saved if we “believe in the Lord”, regardless of our actions. “Faith alone” doctrine is present in many religious practices (see Swedenborg’s work, Doctrine of Life 4).

The people of Ammon stand for profaning what is true, by turning the truths of the Word into false ideas. We profane the truth when we claim to know what the Word teaches, but live in a way that is contrary to the Lord’s commandments (Arcana Caelestia 6348[3]).

This chapter, like many others in the book of Judges, shows Israel’s decline into chaos and evil. The two judges, Tola and Jair, provide a picture of spiritual integrity, in contrast with Israel’s oppression by the very evils they have turned to. In our regeneration, with its highs and lows, we must avoid the temptation of shallow faith by acting according to our values.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: