Mikas 7

Studovat vnitřní smysl

       

1 Vargas man, kaip nuskynus vasaros vaisius, kaip nurinkus vynuogių likučius: nėra jokios kekės pavalgyti nė nunokusių figų, kurias taip mėgstu!

2 Dingo geri žmonės krašte, nebėra dorų žmonių. Jie visi tykoja kraujo, spendžia pinkles broliui.

3 Jų rankos yra stropios piktam. Kunigaikštis ir teisėjas reikalauja dovanų, o turtuolis reiškia savo nedorus norus. Taip jie iškraipo teisingumą.

4 Jų geriausias yra kaip usnis, o doriausias kaip erškėčių tvora. Sąmyšio diena artėja, pranašų žodžiai pildosi.

5 Netikėkite artimu, nepasitikėkite draugu! Saugokis net tos, kuri guli prie tavo šono.

6 Sūnus niekina tėvą, duktė sukyla prieš motiną, marti prieš anytą; žmogaus priešai yra jo paties namiškiai.

7 O aš ieškosiu Viešpaties, lauksiu savo išgelbėjimo Dievo! Mano Dievas išklausys mane.

8 Nesidžiauk, mano prieše! Nors suklupau­atsikelsiu, nors sėdžiu tamsoje­Viešpats yra mano šviesa.

9 Viešpaties rūstybę kęsiu, nes Jam nusidėjau. Jis išspręs mano bylą ir bus man teisingas­Jis išves mane į šviesą ir aš matysiu Jo teisumą.

10 Mano priešai tai matys ir bus sugėdinti. Jie kalbėjo: “Kur yra Viešpats, tavo Dievas?” Aš matysiu juos sutryptus gatvių purve.

11 Ateina dienos tavo sienoms atstatyti, dienos tavo riboms praplėsti.

12 dieną ateis pas tave iš visur: nuo Asūro iki Egipto, nuo Tyro iki Eufrato, nuo jūros iki jūros ir nuo kalno iki kalno.

13 Tačiau kraštas virs dykyne dėl jo gyventojų, dėl jų darbų vaisiaus.

14 Ganyk savo tautą, savo paveldo avis, kurios vienišos gyvena Karmelio miške. Tegul jos ganosi Bašano ir Gileado vešliuose laukuose kaip senomis dienomis.

15 Parodysiu jums nuostabių dalykų, kaip jums išeinant iš Egipto krašto.

16 Tautos, tai matydamos, susigės dėl savo jėgos: nebenorės nei girdėti, nei kalbėti.

17 Jos ris dulkes kaip gyvatės, kaip žemės kirmėlės išlįs iš savo skylių. Jos bijos Viešpaties, mūsų Dievo, ir drebės dėl Tavęs.

18 Kur yra toks Dievas kaip Tu, kuris atleidžia kaltę savo išrinktosios tautos likučiui? Jis nerūstauja per amžius, nes Jam patinka gailestingumas.

19 Jis pasigailės mūsų, sunaikins nusikaltimus ir paskandins jūros gelmėse visas mūsų nuodėmes.

20 Tu parodysi ištikimybę Jokūbui ir gailestingumą Abraomui, kaip su priesaika pažadėjai mūsų tėvams senomis dienomis.


Exploring the Meaning of Mikas 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 221


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 120, 249, 348, 1071, 1165, 1178, 1186, ...

Apocalypse Revealed 383, 413, 444, 455, 485, 501, 503, ...

Doctrine of the Lord 4

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 482, 526, 538, 569, 581, 632, 652, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Marriage 51

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 76

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 3:14, 22:16

Išėjimas 15:11

Skaičiai 23:9, 32:1, 4

Deuteronomija 30:3

Joshua 7:9

Teisėjai 10:16, 14:17

1 Samuelis 25:39

2 Samuelis 22:43, 46, 23:6, 24:14

2 karaliai 9:33

2 kronikos 17:10

Nehemijas 2:17

Darbas 21:5, 35:14

Psalmės 10:9, 12:2, 25:5, 27:1, 35:26, 37:24, 62:6, 65:4, 72:9, 11, 85:3, 5, 92:12, 95:7, 103:9, 12, 105:8, 119:154, 130:4, 143:3

Patarlės 20:6, 24:17

Izaijas 3:5, 6:11, 8:17, 17:9, 19:23, 26:11, 27:13, 33:24, 38:17, 44:22, 50:10, 51:9, 10, 22, 54:2, 58:12, 61:4

Jeremijas 3:12, 4:22, 5:1, 26, 9:3, 14:7, 21:14, 23:7, 8, 31:34, 33:6, 50:19, 51:10

Apkalbos 3:22, 24

Ezekielis 2:6, 12:19, 33:16, 34:13, 21, 39:29

Hosea 6:9, 9:7, 14:5

Joelis 2:17

Obadijas 1:19

Habakukas 2:3, 3:18

Zefanija 15

Zecharijas 10:10, 11:7

Matas 10:21

ženklas 11:13, 13:12

Lukas 1:55, 73, 15:21

Romėnai 8

Významy biblických slov

pavalgyti
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

teisėjas
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

sūnus
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

priešai
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

dievo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

dievas
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

jūros
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

gyventojų
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

karmelio
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

tautos
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

gyvatės
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

žemės
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

gailestingumas
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

priesaika
'To sware' is a binding.


Přeložit: