Matthew 1

Kabyle: New Testament

Studovat vnitřní smysl

Matthew 2 →

1 A ten-an izuṛan n Ɛisa Lmasiḥ yellan si dderya n Sidna Dawed akk-d Sidna Ibṛahim :

2 Sidna Ibṛahim yeǧǧa-d Isḥaq, Isḥaq yeǧǧa-d Yeɛqub, Yeɛqub yeǧǧa-d Yahuda d watmaten-is.

3 Yahuda akk-d Tamaṛ ǧǧan-d Fares, akk-d Ziraḥ ; Fares yeǧǧa-d Ḥesrun, Ḥesrun yeǧǧa-d Aram.

4 Aram yeǧǧa-d Ɛaminadab, Ɛaminadab yeǧǧa-d Naḥsun, Naḥsun yeǧǧa-d Salmun.

5 Salmun d Raḥab ǧǧan-d Buɛaz, Buɛaz akk-d Rut sɛan-d Ɛubed, Ɛubed yeǧǧa-d Yassa.

6 Yassa yeǧǧa-d Sidna Dawed, Sidna Dawed yuɣal d agellid, yeǧǧa-d ɣer tmeṭṭut n Uryaḥ Sidna Sliman.

7 Sidna Sliman yeǧǧa-d Raḥabɛam, Raḥabɛam yeǧǧa-d Abiya, Abiya yeǧǧa-d Asaf,

8 Asaf yeǧǧa-d Yehucafat ; Yehucafat yeǧǧa-d Yihuram ; Yihuram yeǧǧa-d Ɛuzya ;

9 Ɛuzya yeǧǧa-d Yuṭam ; Yuṭam yeǧǧa-d Aḥaz ; Aḥaz yeǧǧa-d Ḥizeqya ;

10 Ḥizeqya yeǧǧa-d Mennac ; Mennac yeǧǧa-d Ɛamun ; Ɛamun yeǧǧa-d Yuciya ;

11 Yuciya yeǧǧa-d Yixunya akk-d watmaten-is, di lweqt i deg iqaldiyen wwin at Isṛail d imeḥbas ɣer tmurt n Babilun.

12 Mbeɛd lweqt n usgiǧǧi ɣer tmurtn Babilun, Yixunya yeǧǧa-d Calatyel ; Calatyel yeǧǧa-d Zurubabil .

13 Zurubabil yeǧǧa-d Abihud. Abihud yeǧǧa-d Ilyaqim ; Ilyaqim yeǧǧa-d Ɛazuṛ ;

14 Ɛazuṛ yeǧǧa-d Saduq ; Saduq yeǧǧa-d Yaxin ; Yaxin yeǧǧa-d Ilihud.

15 Ilhud yeǧǧa-d Ilɛazaṛ ; Ilɛazaṛ yeǧǧa-d Mattan ; Mattan yeǧǧa-d Yeɛqub.

16 Yeɛqub yeǧǧa-d Yusef, d Yusef agi i d argaz n Meryem i d-yeǧǧan Sidna Ɛisa i gețțusemman Lmasiḥ.

17 Si lweqt n Sidna Ibṛahim armi d lweqt n Sidna Dawed, ɛeddan ṛbeɛṭac n leǧyal. Ɛeddan daɣen ṛbeɛṭac n leǧyal si lweqt n Sidna Dawed armi d lweqt n usgiǧǧi ɣer tmurt n Babilun. Si lweqt-agi n usgiǧǧi armi d lweqt n Lmasiḥ ɛeddan daɣen ṛbeɛṭac n leǧyal.

18 Atan wamek i d-ilul Sidna Ɛisa : yemma-s Meryem tella tețwaxḍeb i yiwen wergaz ițțusemman Yusef. S tezmert n Ṛṛuḥ iqedsen, terfed s tadist uqbel aț-țeddu ț-țislit.

19 Yusef axḍib-is, yellan d argaz n ṣṣwab, ur yebɣi ara a ț-țicemmet, dɣa yeqsed ad imsefṛaq yid-es s tuffra.

20 Akken yețxemmim i waya, yers-ed ɣuṛ-es lmelk n Ṛebbi di targit yenna-yas : A Yusef ! A mmi-s n Dawed ! Ur țțaggad ara aț-țesɛuḍ Meryem ț-țameṭṭut-ik, axaṭer llufan yellan di tɛebbuṭ-is, yusa-yas-d s Ṛṛuḥ iqedsen.

21 A d-tesɛu aqcic, a s-tsemmiḍ Ɛisa, axaṭer d nețța ara iselken lumma-s si ddnubat-nsen.

22 Ayagi akk yedṛa iwakken ad ițwakemmel wayen i d-yenna Sidi Ṛebbi seg imi n nnbi Iceɛya :

23 Ațan tɛezrit aț-țerfed tadist, a d-tesɛu aqcic ad ițțusemmi Imanuwil yeɛni :« Ṛebbi yid-nneɣ.»

24 Mi i d-yuki Yusef, ixdem ayen i s-d-yenna lmelk n Sidi Ṛebbi, yeqbel Meryem aț-țili ț-țameṭṭut-is ; yewwi-ț-id ɣer wexxam-is.

25 Meɛna ur ț-innul ara armi i d-tesɛa mmi-s iwumi isemma Ɛisa.

Matthew 2 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1925, 9809, 10154, 10819

Apocalypse Revealed 613, 962

Brief Exposition of Doctrine 120

The Lord 6, 19, 21, 29

True Christianity 82, 140, 188

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 284

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga




Přeložit:
Sdílet: