Sofoniás 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Az Úr igéje, a melyet szólt Sofóniásnak, a Kusi fiának, a ki Gedáliás fia, a ki Amariás fia, a ki Ezékiás fia, Jósiásnak az Amon fiának idejében.

2 Elvesztek, mindent elvesztek e föld színérõl, azt mondja az Úr.

3 Elvesztek embert és barmot; elvesztem az ég madarait, és a tenger halait és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt; az embert is kiirtom a föld színérõl, azt mondja az Úr.

4 És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyrõl a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt;

5 Azokat is, a kik a háztetõkön az ég seregének hajlonganak; és azokat, a kik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az õ Molokjokra is;

6 Azokat is, a kik elfordultak az Úr követésétõl, és a kik nem keresik az Urat és nem tudakoznak felõle.

7 Hallgass az Úr Isten orczája elõtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte az õ hivatalosait.

8 És lészen az Úr áldozatának napján: megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, a kik idegen öltözetbe öltöztek.

9 És megfenyítem mindazt, a ki a küszöbön ugrál ama napon, a kik erõszakkal és csalárdsággal töltik meg az õ uroknak házát.

10 És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kiáltó szózat a hal-kaputól fogva, és jajgatás az alsó városból, és nagy recsegés a halmok felõl.

11 Jajgassatok, ti, a kik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész kalmár nép, kivágattatik minden, a ki ezüstöt mér.

12 És lészen az idõben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, a kik saját seprejökön hevernek, a kik ezt mondják szívökben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr.

13 És gazdagságuk prédává lesz, házaik pedig pusztává. Építnek házakat, de nem lakják, és plántálnak szõlõket, de nem iszszák azoknak borát.

14 Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hõs [is.]

15 Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja; pusztításnak és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhõnek és borúnak napja.

16 Kürtnek és tárogatónak napja a megerõsített városok ellen és a büszke tornyok ellen!

17 És megszorongatom az embereket és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérök, mint a por, és testök, mint szemét.

18 Sem ezüstjök, sem aranyuk nem szabadíthatja meg õket az Úr haragjának napján, és az õ féltõ szeretetének tüze megemészti az egész földet; mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának.


Exploring the Meaning of Sofoniás 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Zephaniah’s prophecy is said to have taken place in the days of Josiah, the king of Judah. Josiah was a good king, walking in the all ways of the Lord, but both his sons were evil. He was the last king of Judah before Nebuchadnezzar's army conquered Jerusalem, and took many of the Jews captive to exile in Babylon for 70 years. (See the last four chapters of 2 Kings for Josiah’s story.)

The first chapter of the book of Zephaniah, in Zephaniah 1:1-3, begins with a prophecy that God will consume all things. We know that this isn't literally what was going to happen; consuming is not something that God does. Instead, it's something we do to ourselves when we depend only on our understanding of truth and ignore what is said in the Word. It means the perishing of our understanding of that truth.

The people who lived at that time were becoming totally external; there was no more affection for truths. Random thoughts about truths were gone, even the most outward truths of the stories were not considered worthy of thought, and any difficult truths were ignored. The church was becoming only a matter of rote external motions.

In Zephaniah 1:4-6, Baal, the stars and moon and sun, and Malcam, are false gods. Again it seems as though the Lord will punish Judah, but actually, by having “turned back from following the Lord,” the people of Judah has turned to false gods have no real power.

In Zephaniah 1:7-8, nevertheless the lord will have mercy on those that turn back to Him and can sit at His feast. But as in the parable of the wedding supper, (Matthew 22:11-13) only those who have the right clothing are welcome. Why this rule?

Garments mean evident truths that a person “wears”. Princes and kings mean ruling truths or falsities that a person believes and uses to guide ones actions. When these are not from the Lord’s Word they lead one astray.

In Zephaniah 1:9-11, the text refers to areas of Jerusalem, where of all places God’s Word should be revered and believed and used to gain wisdom. Yet even there, there is mourning and wailing.

Maktesh means a mortar for grinding flour, and so perhaps a neighborhood of bakers. Merchants are traders, and are used to mean those who trade news of truths that they have heard. The whole idea here is that known truths are being defiled in the very place they should be honored.

In Zephaniah 1:12, 13, the idea has come about that either there is no God or that He doesn’t care. The houses and vineyards, the truths they live with and the new truths that they can drink in are gone, there is no more truth in the church.

In Zephaniah 1:14-17, there first is a prophecy of the Lord’s coming, “The great day of the Lord is near”.

We need to realize that words in the story that regard quickness or haste mostly mean sureness and importance. God doesn’t have a calendar; all time is the present with Him.

Then comes the reaction for those who have falsified His truth and turned away from his commandments -- ignored Him. They will be judged, and they won’t be happy about it.

In Zephaniah 1:18, the “truth” they honor -- the silver -- will be seen to have no value, and the appearance of good they put on -- the gold -- to be only paint.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Zephaniah’s prophecy is said to have taken place in the days of Josiah, the king of Judah. Josiah was a good king, walking in the all ways of the Lord, but both his sons were evil. He was the last king of Judah before Nebuchadnezzar's army conquered Jerusalem, and took many of the Jews captive to exile in Babylon for 70 years. (See the last four chapters of 2 Kings for Josiah’s story.)

The first chapter of the book of Zephaniah, in Zephaniah 1:1-3, begins with a prophecy that God will consume all things. We know that this isn't literally what was going to happen; consuming is not something that God does. Instead, it's something we do to ourselves when we depend only on our understanding of truth and ignore what is said in the Word. It means the perishing of our understanding of that truth.

The people who lived at that time were becoming totally external; there was no more affection for truths. Random thoughts about truths were gone, even the most outward truths of the stories were not considered worthy of thought, and any difficult truths were ignored. The church was becoming only a matter of rote external motions.

In Zephaniah 1:4-6, Baal, the stars and moon and sun, and Malcam, are false gods. Again it seems as though the Lord will punish Judah, but actually, by having “turned back from following the Lord,” the people of Judah has turned to false gods have no real power.

In Zephaniah 1:7-8, nevertheless the lord will have mercy on those that turn back to Him and can sit at His feast. But as in the parable of the wedding supper, (Matthew 22:11-13) only those who have the right clothing are welcome. Why this rule?

Garments mean evident truths that a person “wears”. Princes and kings mean ruling truths or falsities that a person believes and uses to guide ones actions. When these are not from the Lord’s Word they lead one astray.

In Zephaniah 1:9-11, the text refers to areas of Jerusalem, where of all places God’s Word should be revered and believed and used to gain wisdom. Yet even there, there is mourning and wailing.

Maktesh means a mortar for grinding flour, and so perhaps a neighborhood of bakers. Merchants are traders, and are used to mean those who trade news of truths that they have heard. The whole idea here is that known truths are being defiled in the very place they should be honored.

In Zephaniah 1:12, 13, the idea has come about that either there is no God or that He doesn’t care. The houses and vineyards, the truths they live with and the new truths that they can drink in are gone, there is no more truth in the church.

In Zephaniah 1:14-17, there first is a prophecy of the Lord’s coming, “The great day of the Lord is near”.

We need to realize that words in the story that regard quickness or haste mostly mean sureness and importance. God doesn’t have a calendar; all time is the present with Him.

Then comes the reaction for those who have falsified His truth and turned away from his commandments -- ignored Him. They will be judged, and they won’t be happy about it.

In Zephaniah 1:18, the “truth” they honor -- the silver -- will be seen to have no value, and the appearance of good they put on -- the gold -- to be only paint.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 411

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 228


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 776, 991, 1071, 1488, 1839, 1860, ...

Apocalypse Revealed 20, 166, 216, 290, 316, 340, 342, ...

Doctrine of the Lord 4, 14, 38

True Christian Religion 82, 689, 755, 761


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 195, 280, 342, 376, 397, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 58, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 6:7

5 Mózes 4:19, 28:29, 30, 32:22

Józsué 6:20, 23:7, 12

2 Királyok 21:26, 23:4, 5, 12

2 Krónika 15:13, 24:24

Nehemiás 3:3

Zsoltárok 10:4, 79:2, 3

Példabeszédek 11:4

Ézsaiás 1:4, 2:15, 9:12, 10:3, 17, 13:9, 22:1, 5, 34:5, 6, 48:1

Jeremiás 1:2, 3:25, 4:25, 26, 27, 7:20, 9:21, 30:7, 39:6, 46:5, 48:11

Jeremiás sir 2:17, 4:14

Ezékiel 7:7, 19, 24, 39:17

Hóseás 4:3, 15, 7:10, 10:5

Jóel 1:15, 2:1, 2

Ámos 6:1, 8:3

Mikeás 6:12

Habakuk 2:20

Sofoniás 3:2, 8

Zakariás 5:6, 14:1, 21

Máté 6:24, 13:41

Lukács 21:25

Rómaiakhoz 2:17

Zsidókhoz 12:29

Jakab 5:8

Jelenések 1:1, 6:15

Významy biblických slov

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ég
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

tenger
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

kinyújtom
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

Jeruzsálem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

Baál
Baalim and her lovers (Hosea 2:13) signify those things which belong to the natural man, and are loved; such as the lusts and falsities thence...

királyok
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

idegen
A foreigner, as in Exodus 12:45, signifies one who does good from his own natural disposition alone.

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

lakják
'Inhabit' refers to good.

nap
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

városok
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

por
'Powder' or 'dust' refers to love of self and the world.

föld
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...


Přeložit: