BaMidbar 10

Studovat vnitřní smysl

       

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

2 עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות׃

3 ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד׃

4 ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל׃

5 ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה׃

6 ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם׃

7 ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו׃

8 ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם׃

9 וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם׃

10 וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם׃

11 ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת׃

12 ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן׃

13 ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה׃

14 ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב׃

15 ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער׃

16 ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלון׃

17 והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן׃

18 ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור׃

19 ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃

20 ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל׃

21 ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם׃

22 ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד׃

23 ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור׃

24 ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני׃

25 ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי׃

26 ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן׃

27 ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן׃

28 אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו׃

29 ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל׃

30 ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך׃

31 ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים׃

32 והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך׃

33 ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה׃

34 וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה׃

35 ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך׃

36 ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל׃

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 10      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-10. Concerning revelation from the Lord, that it is adapted to man in all his changes of state; and that it has relation to good, and truth, and their conjunction. Also that it is from Divine Good by Divine Truth; and that it is perpetual, being adequate to every state of conflict, and to every state of rest and peace.

Verses 11-13. Man's progress in regeneration is from a state of obscurity into a state of spiritual light.

Verses 14-17. It begins by a change as to the celestial things of love.

Verse 18-21. This causes changes as to its spiritual things successively, these proceeding from inmost affections to those which are relatively external.

Verses 22-24. It then follows that the inmost of the ultimate heaven, or of the natural degree, is affected, and makes progress in due order and subordination.

Verses 25-28. And, lastly, the external of the ultimate heaven, or of the natural degree, advances in a similar order and subordination; and thus the whole heaven, the whole church, or the whole individual, moves forward.

Verses 29-32. But not only so. For those who are in the truth of simple good, outside the church, are also influenced and make progress.

Verses 33-36. And, more than all, the Lord Himself is the Leader of His people, by means of the Word; while His church acknowledges that all progress is from Him, even through states of conflict into states of peace and rest continually.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10038


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 85, 1676, 2714, 2788, 3186, 3708, 4236, ...

Apocalypse Revealed 226, 287, 397, 529, 862, 935, 939

Doctrine of Life 59, 60

True Christian Religion 284, 285, 382


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 55, 336, 412, 422, 502, 594, 700

Spiritual Experiences 1961

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 17:8, 21:21, 35:22, 23

Shemot 2:18, 21, 3:1, 6:8, 13:21, 18:27, 19:1, 40:38

VaYikra 25:9

BaMidbar 1:1, 5, 16, 51, 2:3, 9, 10, 16, 24, 31, 34, 4:15, 24, 7:2, 9:15, 17, 20, 23, 12:16, 13:3, 31:6, 33:15, 16

Devarim 1:7, 33, 20:1

Yehoshua 6:4

Shoftim 1:16, 4:11

Shmuel A 3, 14:6, 15:6, 20:5

Melachim A 11:18

Dvrei Yamim B 13:12, 14

Tehilim 3:8, 68:2, 81:4, 90:13, 132:8

Yeremiyah 4:5

Yoel 2:1

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

כסף
'Money' relates to truth.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

מלחמה
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

פארן
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

דגל
'A standard' denotes a congregation gathering together and the Lord’s protection.

מחנה
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

צבא
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

יששכר
Issachar,' in the highest sense, signifies the divine good of truth, and truth of good. In a spiritual sense, he signifies celestial conjugial love, which...

ראובן
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

שמעון
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

גד
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

מנשה
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

דן
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

נפתלי
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

דרך
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

נסע
'To journey' signifies the institutes and order of life.


Přeložit: