Chaggi 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 בשביעי בעשרים ואחד לחדש היה דבר יהוה ביד חגי הנביא לאמר׃

2 אמר נא אל זרבבל בן שלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואל שארית העם לאמר׃

3 מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון ומה אתם ראים אתו עתה הלוא כמהו כאין בעיניכם׃

4 ועתה חזק זרבבל נאם יהוה וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וחזק כל עם הארץ נאם יהוה ועשו כי אני אתכם נאם יהוה צבאות׃

5 את הדבר אשר כרתי אתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עמדת בתוככם אל תיראו׃

6 כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה׃

7 והרעשתי את כל הגוים ובאו חמדת כל הגוים ומלאתי את הבית הזה כבוד אמר יהוה צבאות׃

8 לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות׃

9 גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר יהוה צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם יהוה צבאות׃

10 בעשרים וארבעה לתשיעי בשנת שתים לדריוש היה דבר יהוה אל חגי הנביא לאמר׃

11 כה אמר יהוה צבאות שאל נא את הכהנים תורה לאמר׃

12 הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא׃

13 ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא׃

14 ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאם יהוה וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא׃

15 ועתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מטרם שום אבן אל אבן בהיכל יהוה׃

16 מהיותם בא אל ערמת עשרים והיתה עשרה בא אל היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים׃

17 הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד את כל מעשה ידיכם ואין אתכם אלי נאם יהוה׃

18 שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן היום אשר יסד היכל יהוה שימו לבבכם׃

19 העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא מן היום הזה אברך׃

20 ויהי דבר יהוה שנית אל חגי בעשרים וארבעה לחדש לאמר׃

21 אמר אל זרבבל פחת יהודה לאמר אני מרעיש את השמים ואת הארץ׃

22 והפכתי כסא ממלכות והשמדתי חזק ממלכות הגוים והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם איש בחרב אחיו׃

23 ביום ההוא נאם יהוה צבאות אקחך זרבבל בן שאלתיאל עבדי נאם יהוה ושמתיך כחותם כי בך בחרתי נאם יהוה צבאות׃

  

Exploring the Meaning of Chaggi 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Chapter 2, Haggai comes a second time to Zerubbabel and Joshua, saying,

"Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?"

In verses 4-5 he encourages the people to be strong and persevere and in verses 6-9, he promises a great change coming. The Lord will bring about this change because an external church, a church that is just performing rituals, is of no use.

Only a church that leads people to do well in their lives, and in in their thoughts, because that is what the Lord says, is of any use. Once this truth has been falsified, or made “unclean” there is not much left of the church (verses 10-14).

Although there are abundant truths in the Word, in a church that is only external they are not found, because there is no use for them. In spite of the peoples' hardships, no one has bothered to question what they might be doing wrong.

From verse 18 Haggai’s prophecy becomes triumphant. "The seed is yet in the barn and the fig tree and the vine will come." The promise in verse 6 is repeated, "I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land", i.e. He will overthrow all those who follow their own doctrine and their own false ideas.

The Lord will bring another church that is not the reconstructed ancient church or its representation, but a church built from a new knowledge of the Lord, and a new set of people. This, though not soon, will be the coming of the Lord himself. Zerubbabel is used to represent this as a shining signet, because, though governor, he was not of the Jewish people.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Haggai 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Chapter 2, Haggai comes a second time to Zerubbabel and Joshua, saying,

"Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?"

In verses 4-5 he encourages the people to be strong and persevere and in verses 6-9, he promises a great change coming. The Lord will bring about this change because an external church, a church that is just performing rituals, is of no use.

Only a church that leads people to do well in their lives, and in in their thoughts, because that is what the Lord says, is of any use. Once this truth has been falsified, or made “unclean” there is not much left of the church (verses 10-14).

Although there are abundant truths in the Word, in a church that is only external they are not found, because there is no use for them. In spite of the peoples' hardships, no one has bothered to question what they might be doing wrong.

From verse 18 Haggai’s prophecy becomes triumphant. "The seed is yet in the barn and the fig tree and the vine will come." The promise in verse 6 is repeated, "I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land", i.e. He will overthrow all those who follow their own doctrine and their own false ideas.

The Lord will bring another church that is not the reconstructed ancient church or its representation, but a church built from a new knowledge of the Lord, and a new set of people. This, though not soon, will be the coming of the Lord himself. Zerubbabel is used to represent this as a shining signet, because, though governor, he was not of the Jewish people.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 232


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 28, 1551, 2252, 3780, 3813, 4759, 5321, ...

Apocalypse Revealed 191, 298, 306, 331, 437, 694, 913

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 220, 242, 253, 355, 365, 400, ...

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Shemot 19:4, 6, 24:3, 8

BaMidbar 19:22

Devarim 28:22, 33:10

Yehoshua 1:6, 9

Shmuel A 12:20

Melachim A 8:10, 11

Dvrei Yamim A 22:5

Dvrei Yamim B 15:6

עזרא 3:11, 12, 4:24

Eyov 9:6, 41:3

Tehilim 65:5

Keholet 10:1

Shir HaShirim 8:6

Yishevah 13:13, 60:7, 64:10, 66:3

Yechezchial 38:21, 43:5

Daniyel 2:44, 45

Yoel 14

עמוס 4:6, 8, 9, 10, 11

Michah 5:9

Chaggi 1:6, 9, 11, 13

Zechariyah 4:6, 10, 8:9, 11, 15, 12:9

מלאכי 2:7

מתיו 6:33, 24:29

סימן 13:8

לוק 11:17

ג'ון 15:16

מעשי השליחים 9:15

טימוטי 1:7

עברים 12:26

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

יהושע
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

צבאות
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

בשר
'Provision' or 'meat,' as in Genesis 42:25 and Psalm 78:25, signifies support from truth and good.

שמן
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

טמא
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

אבן
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

עשרים
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

נשא
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

סוסים
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Lord's House
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: