Yeremiyah 16

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃

2 לא־תקח לך אשה ולא־יהיו לך בנים ובנות במקום הזה׃

3 כי־כה אמר יהוה על־הבנים ועל־הבנות הילודים במקום הזה ועל־אמתם הילדות אותם ועל־אבותם המולדים אותם בארץ הזאת׃

4 ממותי תחלאים ימתו לא יספדו ולא יקברו לדמן על־פני האדמה יהיו ובחרב וברעב יכלו והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ׃ ס

5 כי־כה אמר יהוה אל־תבוא בית מרזח ואל־תלך לספוד ואל־תנד להם כי־אספתי את־שלומי מאת העם־הזה נאם־יהוה את־החסד ואת־הרחמים׃

6 ומתו גדלים וקטנים בארץ הזאת לא יקברו ולא־יספדו להם ולא יתגדד ולא יקרח להם׃

7 ולא־יפרסו להם על־אבל לנחמו על־מת ולא־ישקו אותם כוס תנחומים על־אביו ועל־אמו׃

8 ובית־משתה לא־תבוא לשבת אותם לאכל ולשתות׃ ס

9 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני משבית מן־המקום הזה לעיניכם ובימיכם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה׃

10 והיה כי תגיד לעם הזה את כל־הדברים האלה ואמרו אליך על־מה דבר יהוה עלינו את כל־הרעה הגדולה הזאת ומה עוננו ומה חטאתנו אשר חטאנו ליהוה אלהינו׃

11 ואמרת אליהם על אשר־עזבו אבותיכם אותי נאם־יהוה וילכו אחרי אלהים אחרים ויעבדום וישתחוו להם ואתי עזבו ואת־תורתי לא שמרו׃

12 ואתם הרעתם לעשות מאבותיכם והנכם הלכים איש אחרי שררות לבו־הרע לבלתי שמע אלי׃

13 והטלתי אתכם מעל הארץ הזאת על־הארץ אשר לא ידעתם אתם ואבותיכם ועבדתם־שם את־אלהים אחרים יוםם ולילה אשר לא־אתן לכם חנינה׃ ס

14 לכן הנה־ימים באים נאם־יהוה ולא־יאמר עוד חי־יהוה אשר העלה את־בני ישראל מארץ מצרים׃

15 כי אם־חי־יהוה אשר העלה את־בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדיחם שמה והשבתים על־אדמתם אשר נתתי לאבותם׃ ס

16 הנני שלח [כ= לדוגים] [ק= לדיגים] רבים נאם־יהוה ודיגום ואחרי־כן אשלח לרבים צידים וצדום מעל כל־הר ומעל כל־גבעה ומנקיקי הסלעים׃

17 כי עיני על־כל־דרכיהם לא נסתרו מלפני ולא־נצפן עונם מנגד עיני׃

18 ושלמתי ראשונה משנה עונם וחטאתם על חללם את־ארצי בנבלת שקוציהם ותועבותיהם מלאו את־נחלתי׃ ס

19 יהוה עזי ומעזי ומנוסי ביום צרה אליך גוים יבאו מאפסי־ארץ ויאמרו אך־שקר נחלו אבותינו הבל ואין־בם מועיל׃

20 היעשה־לו אדם אלהים והמה לא אלהים׃

21 לכן הנני מודיעם בפעם הזאת אודיעם את־ידי ואת־גבורתי וידעו כי־שמי יהוה׃ ס

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 82


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 290, 778, 2341, 2916, 3309, 3708, 3780, ...

Apocalypse Revealed 58, 323, 336, 338, 405, 506, 507, ...

Doctrine of the Lord 4, 15, 39, 53

Doctrine of the Sacred Scripture 87

Heaven and Hell 287

Interaction of the Soul and Body 20

True Christian Religion 93, 158, 252


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 386, 405, 433, 513, 650, 659, 960, ...

An Invitation to the New Church 35

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 50

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 28:15

Shemot 20:2

VaYikra 19:27, 28, 26:30

Devarim 4:28, 20:1, 26:14, 28:22

Shoftim 2:11, 12, 13, 19

Melachim B 19:18, 25:21

Eyov 10:14, 31:4, 34:22

Tehilim 18:3, 33:15, 65:3, 81:7, 11, 90:8

Mishlei 5:21

Yishevah 2:2, 14:1, 25:4, 40:2, 65:7, 66:18

Yeremiyah 2:11, 23, 35, 3:18, 7:11, 24, 33, 34, 8:2, 9:11, 10:3, 18, 12:15, 13:10, 14, 22, 14:8, 16, 15:2, 14, 16:5, 13, 17:17, 21:6, 22:9, 18, 28, 23:3, 7, 8, 24, 29:14, 30:3, 31:8, 32:19, 37, 33:2, 41:5, ...

Eichah 3:17, 4:19, 5:7

Yechezchial 24:17, 36:18, 37:21

Daniyel 9:10, 11

עמוס 2:4, 4:2, 9:14, 15

Chabakuk 1:15

הגלטים 4:8

התגלות 15:4, 18:23

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

משתה
There are two kinds of feasts mentioned in the Bible. Some were held to commemorate specific, one-time events, such as the feast Abraham held to...

לשבת
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

צבאות
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

קול
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

חתן
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

כלה
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

שמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

מצרים
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

צפון
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

שלח
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

הר
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

גבעה
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.


Přeložit: