Yechezchial 28

Studovat vnitřní smysl

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

← Yechezchial 27   Yechezchial 29 →

1 ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃

2 בן־אדם אמר לנגיד צר כה־אמר אדני יהוה יען גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא־אל ותתן לבך כלב אלהים׃

3 הנה חכם אתה [כ= מדנאל] [ק= מדניאל] כל־סתום לא עממוך׃

4 בחכמתך ובתבונתכ* עשית לך חיל ותעש זהב וכסף באוצרותיך׃

5 ברב חכמתך ברכלתך הרבית חילך ויגבה לבבך בחילך׃ ס

6 לכן כה אמר אדני יהוה יען תתך את־לבבך כלב אלהים׃

7 לכן הנני מביא עליך זרים עריצי גוים והריקו חרבותם על־יפי חכמתך וחללו יפעתך׃

8 לשחת יורדוך ומתה ממותי חלל בלב ימים׃

9 האמר תאמר אלהים אני לפני הרגך ואתה אדם ולא־אל ביד מחלליך׃

10 מותי ערלים תמות ביד־זרים כי אני דברתי נאם אדני יהוה׃ ס

11 ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃

12 בן־אדם שא קינה על־מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני יהוה אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי׃

13 בעדן גן־אלהים היית כל־אבן יקרה מסכתך אדם פטדה ויהלם תרשיש שהם וישפה ספיר נפך וברקת וזהב מלאכת תפיך ונקביך בך ביום הבראך כוננו׃

14 את־כרוב ממשח הסוךך ונתתיך בהר קדש אלהים היית בתוך אבני־אש התהלכת׃

15 תמים אתה בדרכיך מיום הבראך עד־נמצא עולתה בך׃

16 ברב רכלתך מלו תוךך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסךך מתוך אבני־אש׃

17 גבה לבך ביפיך שחת חכמתך על־יפעתך על־ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך׃

18 מרב עוניך בעול רכלתך חללת מקדשיך ואוצא־אש מתוךך היא אכלתך ואתנך לאפר על־הארץ לעיני כל־ראיך׃

19 כל־יודעיך בעמים שממו עליך בלהות היית ואינך עד־עולם׃ ף

20 ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃

21 בן־אדם שים פניך אל־צידון והנבא עליה׃

22 ואמרת כה אמר אדני יהוה הנני עליך צידון ונכבדתי בתוךך וידעו כי־אני יהוה בעשותי בה שפטים ונקדשתי בה׃

23 ושלחתי־בה דבר ודם בחוצותיה ונפלל חלל בתוכה בחרב עליה מסביב וידעו כי־אני יהוה׃

24 ולא־יהיה עוד לבית ישראל סלון ממאיר וקוץ מכאב מכל סביבתם השאטים אותם וידעו כי אני אדני יהוה׃ ס

25 כה־אמר אדני יהוה בקבצי את־בית ישראל מן־העמים אשר נפצו בם ונקדשתי בם לעיני הגוים וישבו על־אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב׃

26 וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים וישבו לבטח בעשותי שפטים בכל השאטים אתם מסביבותם וידעו כי אני יהוה אלהיהם׃ ס

← Yechezchial 27   Yechezchial 29 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 406

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 151


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 113, 114, 273, 1069, 1201, 1551, 1588, ...

Apocalypse Revealed 90, 206, 239, 254, 540, 606, 759, ...

Divine Love and Wisdom 325

Doctrine of the Lord 28

Sacred Scripture 45, 97

Faith 54

True Christian Religion 219, 260, 467, 773


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 110, 131, 236, 242, 268, 277, 294, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 23, 27, 41, 58

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 2:8, 28:13

Shemot 14:4, 17, 18

BaMidbar 33:55

Devarim 8:17

Yehoshua 19:28, 29, 30

Melachim B 14:10

Tehilim 62:11, 82:7

Mishlei 16:18

Keholet 7:29

Yishevah 5:16, 14:13, 14, 23:4, 25:12, 26:5, 31:3, 66:16

Yeremiyah 12:14, 25:22, 32:37

Yechezchial 5:17, 10:18, 11:17, 20:41, 21:14, 16, 26:1, 27:1, 27, 28:5, 17, 29:3, 9, 30:4, 10, 11, 31:8, 12, 32:12, 19, 30, 34:25, 27, 36:23, 28, 37:25, 38:23, 39:13

Daniyel 5:11, 11:36, 37

Hosea 11

Amos 1:9

Ovadiyah 3

Zechariyah 9:2, 3

Matthew 11:21

Luke 10:13

Acts of the Apostles 12:22

2 Thessalonians 2:4

Word/Phrase Explanations

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

זהב
'Money' relates to truth.

מביא
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

זרים
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

קינה
The children of Israel represent 'lamentation' by various things which signified some evil of the church among them for which they were punished. When they...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

מלא
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

גן
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

אבן
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

תרשיש
'Beryl,' as in Daniel 10:6, signifies the good of charity and faith. Beryl is a sparkling precious stone.

ספיר
Emerald, purple, broidered-work, fine linen, coral, and agate (Ezek. 27:16), signify the knowledges of good.

כרוב
A Cherub has as its first definition in the dictionary, “A winged heavenly creature.” Cherubim is the plural of cherub. In the Word, the words...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

אש
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בתים
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

כרמים
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...


Přeložit: