Ψαλμοί 67

Studie

  

1 <<Εις τον πρωτον μουσικον, επι Νεγινωθ. Ψαλμος ωδης.>> Ο Θεος να σπλαγχνισθη ημας και να ευλογηση ημας να επιφανη το προσωπον αυτου εφ' ημας Διαψαλμα.

2 Δια να γνωρισθη εν τη γη η οδος σου, εν πασι τοις εθνεσιν η σωτηρια σου.

3 Ας σε υμνωσιν οι λαοι, Θεε· ας σε υμνωσι παντες οι λαοι.

4 Ας ευφρανθωσι και ας αλαλαξωσι τα εθνη· διοτι θελεις κρινει τους λαους εν ευθυτητι και τα εθνη εν τη γη θελεις οδηγησει. Διαψαλμα.

5 Ας σε υμνωσιν οι λαοι, Θεε, ας σε υμνωσι παντες οι λαοι.

6 Η γη θελει διδει τον καρπον αυτης· θελει μας ευλογησει ο Θεος, ο Θεος ημων.

7 Θελει μας ευλογησει ο Θεος, και θελουσι φοβηθη αυτον παντα τα περατα της γης.