Ιησούς του ναυή 12

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ουτοι δε ειναι οι βασιλεις της γης, τους οποιους επαταξαν οι υιοι Ισραηλ και κατεκυριευσαν την γην αυτων, εις το περαν του Ιορδανου, προς ανατολας ηλιου, απο του ποταμου Αρνων εως του ορους Αερμων, και πασαν την πεδινην προς ανατολας·

2 τον Σηων βασιλεα των Αμορραιων, τον κατοικουντα εν Εσεβων, τον δεσποζοντα απο Αροηρ της παρα το χειλος του ποταμου Αρνων, και το μεσον του ποταμου, και το ημισυ της Γαλααδ εως του ποταμου Ιαβοκ, του οριου των υιων Αμμων·

3 και απο της πεδινης εως της θαλασσης Χιννερωθ προς ανατολας, και εως της θαλασσης της πεδιαδος, της αλμυρας θαλασσης προς ανατολας, κατα την οδον την προς Βαιθ-ιεσιμωθ, και απο του μεσημβρινου μερους υπο την Ασδωθ-φασγα·

4 και τα ορια του Ωγ, βασιλεως της Βασαν, του εναπολειφθεντος εκ των γιγαντων και κατοικουντος εν Ασταρωθ και εν Εδρει·

5 οστις εξουσιαζεν εν τω ορει Αερμων και εν Σαλχα και εν παση τη Βασαν, εως των οριων των Γεσσουριτων και των Μααχαθιτων, και επι του ημισεως της Γαλααδ, οριου του Σηων βασιλεως της Εσεβων.

6 Τουτους επαταξεν ο Μωυσης ο δουλος του Κυριου, και οι υιοι Ισραηλ· και εδωκε την γην αυτων ο Μωυσης ο δουλος του Κυριου κληρονομιαν εις τους Ρουβηνιτας και εις τους Γαδιτας και εις το ημισυ της φυλης Μανασση.

7 Και ουτοι ειναι οι βασιλεις της γης, τους οποιους επαταξεν ο Ιησους και οι υιοι Ισραηλ, εντευθεν του Ιορδανου προς δυσμας, απο Βααλ-γαδ εν τη κοιλαδι του Λιβανου, και εως του ορους Αλακ, του αναβαινοντος εις Σηειρ· και εδωκεν αυτην ο Ιησους εις τας φυλας του Ισραηλ κληρονομιαν, κατα τον διαμερισμον αυτων·

8 εις τα ορη και εις τας κοιλαδας και εις τας πεδιαδας και εις Ασδωθ και εις την ερημον και εις το μερος το μεσημβρινον· τους Χετταιους, τους Αμορραιους και τους Χαναναιους, τους Φερεζαιους, τους Ευαιους και τους Ιεβουσαιους·

9 τον βασιλεα της Ιεριχω, ενα· τον βασιλεα της Γαι, της παρα την Βαιθηλ, ενα·

10 τον βασιλεα της Ιερουσαλημ, ενα· τον βασιλεα της Χεβρων, ενα·

11 τον βασιλεα της Ιαρμουθ, ενα· τον βασιλεα της Λαχεις, ενα.

12 τον βασιλεα της Εγλων, ενα· τον βασιλεα της Γεζερ, ενα·

13 τον βασιλεα της Δεβειρ, ενα· τον βασιλεα της Γεδερ, ενα·

14 τον βασιλεα της Ορμα, ενα· τον βασιλεα της Αραδ, ενα.

15 τον βασιλεα της Λιβνα, ενα· τον βασιλεα της Οδολλαμ, ενα·

16 τον βασιλεα της Μακκηδα, ενα· τον βασιλεα της Βαιθηλ, ενα·

17 τον βασιλεα της Θαπφουα, ενα· τον βασιλεα της Εφερ, ενα·

18 τον βασιλεα της Αφεκ, ενα· τον βασιλεα της Λασαρων, ενα.

19 τον βασιλεα της Μαδων, ενα· τον βασιλεα της Ασωρ, ενα.

20 τον βασιλεα της Σιμβρων-μερων, ενα· τον βασιλεα της Αχσαφ, ενα·

21 τον βασιλεα της Θααναχ, ενα· τον βασιλεα της Μεγιδδω, ενα·

22 τον βασιλεα της Κεδες, ενα· τον βασιλεα της Ιοκνεαμ εν Καρμελ, ενα·

23 τον βασιλεα της Δωρ εν Ναφαθ-δωρ, ενα· τον βασιλεα των εθνων εν Γαλγαλοις, ενα·

24 τον βασιλεα της Θερσα, ενα. Παντες οι βασιλεις, τριακοντα και εις.

  

Exploring the Meaning of Ιησούς του ναυή 12      

Joshua 12: The kings who were defeated by Joshua.

This chapter lists the kings who were defeated by Moses on the other side of the river Jordan, and those defeated by Joshua in the land of Canaan. Moses defeated Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan. Joshua defeated 31 kings, and this chapter names their cities one by one.

We might well wonder: what is the use of such a chapter for us? But here it is, included in the Word of God. We will suggest two ways in which this chapter gives us a spiritual message to work with:

First, the sheer number of kings who opposed Israel represent, in a general way, the many things that prevent us from dedicating ourselves to the Lord’s teachings.

Secondly, the many names of the towns that the Israelites defeated are all significant in identifying the various situations we encounter in our spiritual lives (See Swedenborg’s Arcana Caelestia 2009[9]). For example “Joshua” means ‘God is victory’, something we can come to understand as we choose to turn against evil. We can do that because the Lord fights for and with us; we cannot do that alone.

For every heaven there is a corresponding hell (See Swedenborg’s Heaven and Hell 588). If mercy is something of heaven, hell is to do with cruelty and all that goes with it. If innocence is of heaven, hell is to do with intended harm and all that goes with that. Evil is unspeakably precise.

Joshua defeated thirty-one kings. The number thirty stands for combat and also for ‘remnants’, which are deep-seated feelings of good and truth given the Lord gives us during our childhood, to help us combat evil in adult regeneration. Thirty-one would seem to suggest combat going on even past thirty (Arcana Caelestia 5335).

The names of the cities of these kings are given, and each name represents a quality. ‘Israel’ was the name given to Jacob by the Lord, after he had wrestled all night with the angel of God and had prevailed (see Genesis 32:24-28). “Israel” means ‘striving with God’ and also ‘a prince with God’, and it became the name of the people of Israel.

As examples, we will look at three Canaanite cities which fought Israel, and explore the spiritual meaning of their names.

1. The king of Jarmuth, means ‘being downcast by death’. Viewing life only in terms of its inevitable end does terrible things to our sense of purpose, hope and trust. Defeating Jarmuth helps us see that death is a transition into eternal life, and our means of passing from this life into our fullest life.

2. The king of Aphek, means ‘tenacious fortress’. We can quite readily see that evil can be exactly like a tenacious fortress. Evil will hang on like grim death and refuse to let us go. Evil will attempt any number of devious tactics to break us down or undermine our faith. The last thing it will do is to see that we’re resolved, and then finally give up.

3. The king of Taanach, which means ‘sandy, hard to cross’. This might remind us of dangerous quicksands, or the way in which we stumble trying to walk through sand. Again, sometimes evil can appear to give us safer passage on solid ground, before we realize that it is the hells ensnaring us.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 12      

Joshua 12: The kings who were defeated by Joshua.

This chapter lists the kings who were defeated by Moses on the other side of the river Jordan, and those defeated by Joshua in the land of Canaan. Moses defeated Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan. Joshua defeated 31 kings, and this chapter names their cities one by one.

We might well wonder: what is the use of such a chapter for us? But here it is, included in the Word of God. We will suggest two ways in which this chapter gives us a spiritual message to work with:

First, the sheer number of kings who opposed Israel represent, in a general way, the many things that prevent us from dedicating ourselves to the Lord’s teachings.

Secondly, the many names of the towns that the Israelites defeated are all significant in identifying the various situations we encounter in our spiritual lives (See Swedenborg’s Arcana Caelestia 2009[9]). For example “Joshua” means ‘God is victory’, something we can come to understand as we choose to turn against evil. We can do that because the Lord fights for and with us; we cannot do that alone.

For every heaven there is a corresponding hell (See Swedenborg’s Heaven and Hell 588). If mercy is something of heaven, hell is to do with cruelty and all that goes with it. If innocence is of heaven, hell is to do with intended harm and all that goes with that. Evil is unspeakably precise.

Joshua defeated thirty-one kings. The number thirty stands for combat and also for ‘remnants’, which are deep-seated feelings of good and truth given the Lord gives us during our childhood, to help us combat evil in adult regeneration. Thirty-one would seem to suggest combat going on even past thirty (Arcana Caelestia 5335).

The names of the cities of these kings are given, and each name represents a quality. ‘Israel’ was the name given to Jacob by the Lord, after he had wrestled all night with the angel of God and had prevailed (see Genesis 32:24-28). “Israel” means ‘striving with God’ and also ‘a prince with God’, and it became the name of the people of Israel.

As examples, we will look at three Canaanite cities which fought Israel, and explore the spiritual meaning of their names.

1. The king of Jarmuth, means ‘being downcast by death’. Viewing life only in terms of its inevitable end does terrible things to our sense of purpose, hope and trust. Defeating Jarmuth helps us see that death is a transition into eternal life, and our means of passing from this life into our fullest life.

2. The king of Aphek, means ‘tenacious fortress’. We can quite readily see that evil can be exactly like a tenacious fortress. Evil will hang on like grim death and refuse to let us go. Evil will attempt any number of devious tactics to break us down or undermine our faith. The last thing it will do is to see that we’re resolved, and then finally give up.

3. The king of Taanach, which means ‘sandy, hard to cross’. This might remind us of dangerous quicksands, or the way in which we stumble trying to walk through sand. Again, sometimes evil can appear to give us safer passage on solid ground, before we realize that it is the hells ensnaring us.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2913, 3527, 4270

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Αριθμοί 21:1, 3, 21, 32:32, 34:11

Δευτερονόμιο 1:4, 2:32, 3:1, 11, 4:44, 46

Ιησούς του ναυή 3:10, 16, 6:2, 8:29, 10:23, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 11:1, 2, 16, 17, 23, 13:8, 12, 14:3, 18:7, 21:25, 34, 22:4

Δικαστές 1:9, 5:19

1 βασιλιάδες 4:10, 12, 19, 14:17

Νεεμίας 9:24

Ψαλμοί 135:11

Významy biblických slov

Ισραηλ
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Μωυσης
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...


Přeložit: