Psalmid 67

Studie

          |

1 Laulujuhatajale: keelpillil mängida, lauluviis ja laul.

2 Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid; ta lasku oma pale paista meie peale, sela,

3 et maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet!

4 Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!

5 Rõõmutsegu rahvad ja hõisaku rahvahõimud, sest sina mõistad rahvale kohut õigluses ja juhatad rahvahõime maa peal! Sela.

6 Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!

7 Maa on andnud oma vilja; Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid!