Joshua 19

Studovat vnitřní smysl

Danish         

← Joshua 18   Joshua 20 →

1 Det andet Lod faldt for Simeon, for Simeoniternes Stamme efter deres Slægter; og deres Arvelod kom til at ligge inde i Judæernes Arvelod.

2 Til deres Arvelod hørte: Be'er-sjeba, Sjema, Molada,

3 Hazar-Sjual, Bala, Ezem,

4 Eltolad, Betul, Horma,

5 Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa,

6 Bet-Lebaot og Sjaruhen; tilsammen tretten Byer med Landsbyer.

7 En- immon, Token, Eter og Asjan; tilsammen fire Byer med Landsbyer.

8 Desuden alle Landsbyerne rundt om disse Byer indtil Ba'alat-Be'er, ama i Sydlandet. Det er Simeoniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter.

9 Fra Judæernes Del blev Simeoniternes Arvelod taget; thi Judæernes Del var for stor til dem; der for fik Simeoniterne Arvelod inde i deres Arvelod.

10 Det tredje Lod faldt for Zebuloniterne efter deres Slægter. Deres Arvelods Landemærke når til Sarid:

11 og deres Grænse strækker sig vestpå op til Mar'ala, berører Dabbesjet og støder til Bækken, som løber østen om Jokneam;

12 fra Sarid drejer den østpå, mod Solens Opgang, hen imod Kis-Idt-Tabors Område og fortsætter til Daberat og op til Jafia;

13 mod Øst, mod Solens Opgang, løber den derpå over til Gat-Hefer, til Et-Kazin og videre til immona og bøjer om til Nea;

14 derfra drejer Grænsen i nordlig etning til Hannaton og ender i Dalen ved Jifta-El.

15 Og den omfatter Kattat, Nabalal, Sjimron, Jid'ala og Betlehem; tilsammen tolv Byer med Lands-Byer.

16 Det er Zebulonilernes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

17 For Issakar faldt det fjerde Lod, for Issakariterne efter deres Slægter;

18 og deres Landemærke var: Jizre'el, Kesullot, Sjunem,

19 Hafarajim, Sji'on, Anabarat,

20 abbit, Kisjjon, Ebez,

21 emet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Pazzez.

22 Og Grænsen berører Tabor, Sja-hazim og Bet-Sjemesj og ender ved Jordan; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.

23 Det er Issakariternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

24 Det femte Lod faldt for Aseriternes Stamme efter deres Slægter.

25 Deres Landemærke var: Helkat, Hali, Beten, Aksjaf,

26 Alammelek, Am'ad og Misj'al; derpå berører Grænsen Harmel mod Vest og Sjihor-Libnat,

27 drejer så østpå til Betbagon og berører Zebulon og Dalen ved Jifta-El mod Nord; derpå går den til Bet-Emek og Ne'iel og fortsætter nordpå til Kabul,

28 Abdon, ebob, Hammon og Hana indtil den store Stad Zidon;

29 så drejer Grænsen mod ama og til den befæstede By Tyrus; derpå drejer Grænsen mod Hosa og ender ved Havet; desuden Mahalab, Akzib,

30 Akko, Afek, ebob; tilsammen to og tyve Byer med Landsbyer.

31 Det er Aseriternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

32 For Naftaliterne faldt det sjette Lod, for Naftaliterne efter deres Slægter.

33 Deres Landemærke går fra Helet, fra Allon-Beza'anannim og Adami-Nekeb og Jabne'el indtil Lakkum og ender ved Jordan;

34 så drejer Grænsen vestpå til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukkok, berører Zebulon mod Syd, Aser mod Vest og Jordan mod Øst.

35 Befæstede Byer er: Ziddim, Zer, Hammat, akkat, Kinneret,

36 Adama, ama, Hazor,

37 Hedesj, Edre'i, En-Hazor,

38 Jir'on, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj; tilsammen nitten Byer med Landsbyer.

39 Det er Naftaliternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

40 For Daniternes Stamme efter deres Slægter faldt det syvende Lod.

41 Deres Arvelods Landemærke var: Zor'a, Esjtaol, Ir-Sjemesj,

42 Sja'alabbin, Ajjalon, Jitla,

43 Elon, Timna, Ekron,

44 Elteke, Gibbeton, Ba'alat,

45 Jehud, Bene-Berak, Gat- im-mon,

46 Me-Ja1'kon og akkon og Egnen hen imod Jafo.

47 Men Daniternes Område blev dem for trangt; derfor drog Daniterne op og angreb Lesjem, indtog det og slog det med Sværdet; derpå tog de det i Besiddelse og bosatte sig der og gav Lesjem Navnet Dan efter deres Stamfader Dan.

48 Dette er Daniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

49 Da Israeliterne var færdige med Udskiftningen af Landet, Stykke for Stykke, gav de Josua, Nuns Søn, en Arvelod imellem sig.

50 Efter HE ENs Påbud gav de ham den By, han udbad sig, Timnat-Sera i Efraims Bjerge; og han befæstede Byen og bosatte sig der.

51 Det er de Arvelodder, som Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse udskiftede ved Lodkastning i Silo for HE ENs Åsyn ved Åbenbaringsteltets Indgang. Således blev de færdige med Udskiftningen af Landet.

← Joshua 18   Joshua 20 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 19      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 19: The last six tribes receive their territories, and Joshua his inheritance.

This chapter is the last of seven chapters detailing the division of the land of Canaan among the tribes. In this chapter, the remaining six tribes receive their portions.

Simeon received land very much in the south, below that of Judah, and Simeon’s territory was made a part of Judah. Simeon means ‘to hear’. To hear the Lord, and to hear the truth, means wanting to live in obedience with what the Lord teaches. Simeon was important in earlier biblical events, but is rarely mentioned later on; obeying the Lord can and should be a quiet affair (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 87).

The area given to Zebulun was modest and towards the north, between the Sea of Galilee and the coast. Zebulun’s name means ‘place of exaltation and honor’, and its spiritual meaning is just as glorious: it refers to honoring the Lord through the way we live our lives, both inwardly and outwardly (see Swedenborg’s Heaven and Hell 390).

Issachar’s territory was a small, fertile area in the north, next to the Jordan. The name “Issachar” means ‘a man of hire’ or ‘a hired man’. Spiritually, this is about wanting to serve the Lord, and dedicating our lives to this. Then we are ‘employed’ as servants of the Lord, and we are rewarded with spiritual strength, joy, and blessings (see Swedenborg’s Arcana Caelestia 6388).

Asher means ‘happy’ - a delightful name - and its territory was along the northern coastline, extending inland. It included Mount Carmel and the Plain of Sharon, which were both beautiful places. Spiritual happiness is quite deep, and is really a feeling of joy, contentment, and well-being. When we are spiritually happy, we feel glad to be alive, to know the Lord, and to do what is good because of God (Arcana Caelestia 6408).

Naphtali had territory going up from the Sea of Galilee to the northern border. Naphtali means ‘crafty and cunning’, which does not sound very heavenly. However, the idea is that we use our intelligence to bring heavenly results from the countless decisions we make each and every day. Earlier in the Bible, Naphtali is blessed and called ‘a deer let loose’, which would then be free to bound away (see Genesis 49:21, Arcana Caelestia 3928).

Dan had two small territories: one in the centre on the coast, and one in the far north near the source of the River Jordan. Dan means ‘to judge well’, and it stands for our need to treat people fairly because of our relationship with the Lord. Perhaps there are two territories because one is our mind (north), and the other is in life (center) (Arcana Caelestia 3923).

Finally, Joshua himself is given his inheritance, a place in Ephraim called Timnath Serah. The name means ‘an extra portion’, and this suggests that beyond everything Joshua has done, he is to be given something further. Spiritually, this could be the unexpected delight we get when we devote ourselves to serving the Lord (Arcana Caelestia 995[3]).

The spiritual meaning of receiving a portion of land is that we are able to experience blessings and goodness from the Lord, but only after we have ‘conquered the land’. This means working through our temptations and overcoming weaknesses during our natural life.

Since the land of Canaan stands for heaven – and also for the growth of heaven in us – each of the twelve tribes represent a part of heavenly life that needs to be active in us. We must learn hear the word of the Lord, judge well in our daily actions, and honor His name by the way we live.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3708, 3858, 3862, 9338

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2723, 2799, 3923, 4855, 6396

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 35:23, 25, 26, 49:7

Numre 26:54, 34:18, 29

5 Mosebog 33:22

Joshua 10:12, 11:1, 14:1, 15:10, 21, 31, 33, 45, 55, 56, 57, 17:16, 18:1, 25, 20:7, 21:23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 24:30

Dommere 1:30, 31, 33, 34, 35, 2:9, 4:6, 11, 12, 12:8, 13:25, 18:28, 29

1 Samuel 28:4, 30:27

2 Samuel 2:9, 5:11, 6:10, 23:32, 24:6, 7

1 Konger 1:3, 4:8, 9, 5:15, 9:18, 15:20, 27, 18:19

2 Konger 2:25, 4:8, 8:29, 14:25, 15:29

1 Krønikebog 4:28, 6:58, 62

2 Krønikebog 2:15

Esajas 35:2

Ezekiel 28:21, 45:7, 8, 48:1, 2, 3, 24, 25, 26

Hoseas 1:4

Luke 10:13

Apostlenes handlinger 9:36

Významy biblických slov

simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

stamme
'A tribe' signifies the church with respect to its truths and goods, and in the opposite sense, with respect to its falsities and evils. 'A...

tretten
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

byer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

landsbyer
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

fire
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

tredje
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

grænse
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

Opgang
Sunrise' denotes coming of the Lord, or beginning of a celestial state.

Betlehem
There is a strong relationship between Ephrath and Bethlehem in the Bible; they might be two different names for the same town, or it’s possible...

Issakar
Issachar,' in the highest sense, signifies the divine good of truth, and truth of good. In a spiritual sense, he signifies celestial conjugial love, which...

fjerde
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

jordan
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

Sjihor
'To drink the waters of Sihor,' as in Jeremiah 2:18, signifies the investigation of spiritual things by the scientific ideas of the natural self.

mod nord
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

nord
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

nordpå
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

by
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Tyrus
'Tyre,' as in Ezekiel 27:13-14, represents people with knowledge of celestial and spiritual things.

havet
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

to
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

tyve
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

sjette
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

syd
'South' denotes truth in light.

Hazor
'The inhabitants of Hazor,' as mentioned in Jeremiah 49:30, signify those who possess spiritual riches, which are the things of faith. 'Hazor,' as mentioned in...

Timna
'Thimnath,' as in Genesis 38:12, signifies a state of consultatoin for the church.

dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

slog
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

søn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Efraims
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

bjerge
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

indgang
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dividing the Land
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: