2 Krønikebog 33

Studie

  

1 Manasse var tolv År gammel, da han blev Konge, og han herskede fem og halvtredsindstyve År i Jerusalem.

2 Han gjorde, hvad der var ondt i HE ENs Øjne, og efterlignede de Folkeslags Vederstyggeligheder, som HE EN havde drevet bort foran Israeliterne.

3 Han byggede atter de Offerhøje, som hans Fader Ezekias havde nedrevet, rejste Altre for Ba'alerne, lavede Asjerastøtter og tilbad hele Himmelens Hær og dyrkede dem.

4 Og han byggede Altre i HE ENs Hus, om hvilket HE EN havde sagt: "I Jerusalem skal mit Navn være til evig Tid."

5 Og han byggede Altre for hele Himmelens Hær i begge HE ENs Hus's Forgårde.

6 Han lod sine Sønner gå igennem Ilden i Hinnoms Søns Dal, drev Trolddom og tog Varsler, drev hemmelige Kunster og ansatte Dødemanere og Sandsigere; han gjorde meget, som var ondt i HE ENs Øjne, og krænkede ham.

7 Det Gudebillede, han lod lave, opstillede han i Guds Hus, om hvilket Gud havde sagt til David og hans Søn Salomo: "I dette Hus og i Jerusalem, som jeg har udvalgt af alle Israels Stammer, vil jeg stedfæste mit Navn til evig Tid;

8 og jeg vil ikke mere fjerne Israels Fod fra det Land, jeg gav deres Fædre, dog kun på det Vilkår, at de omhyggeligt overholder alt, hvad jeg har pålagt dem, hele Loven, Anordningerne og Lovbudene, som de fik ved Moses,"

9 Men Manasse forførte Juda og Jerusalems Indbyggere til at handle værre end de Folkeslag, HE EN havde udryddet for Israeliterne.

10 Da talede HE EN Manasse og hans Folk til, men de ænsede det ikke.

11 Så førte HE EN Assyrerkongens Hærførere mod dem, og de fangede Manasse med Kroge, lagde ham i Kobberlænker og førte ham til Babel.

12 Men da han var i Nød, bad han HE EN sin Gud om Nåde og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.

13 Og da han bad til ham, bønhørte han ham; han hørte hans Bøn og bragte ham tilbage til Jerusalem til hans Kongedømme; da indså Manasse, at HE EN er Gud.

14 Senere byggede han en ydre Mur ved Davidsbyen vesten for Gihon i Dalen og hen imod Fiskeporten, så at den omsluttede Ofel; og han byggede den meget høj. I alle de befæstede Byer i Juda ansatte han Hærførere.

15 Han fjernede de fremmede Guder og Gudebilledet fra HE ENs Hus og alle de Altre, han havde bygget på Tempelbjerget og i Jerusalem, og kastede dem uden for Byen.

16 Og han istandsatte HE ENs Alter og ofrede Tak- og Lovprisningsofre derpå; og han bød Juda at dyrke HE EN, Israels Gud.

17 Men Folket vedblev at ofre på Offerhøjene, dog kun til HE EN deres Gutd.

18 Hvad der ellers er at fortælle om Manasse, hans Bøn til sin Gud og de Seeres Ord, som talte til ham i HE ENs, Israels Guds, Navn, står jo optegnet i Israels Kongers Krønike;

19 hans Bøn og Bønhørelse, al hans Synd og Troløshed og de Steder, hvor han opførte Offerhøje og opstillede Asjerastøtter og Gudebilleder, før han ydmygede sig, står jo optegnet i Seernes Krønike.

20 Så lagde Manasse sig til Hvile hos sine Fædre, og man jordede ham i Haven ved hans Hus; og hans Søn Amon blev Konge i hans Sted.

21 Amon var to og tyve År gammel, da han blev Konge, og han hersltede to År i Jerusalem.

22 Han gjorde, hvad der var ondt i HE ENs Øjne, ligesom hans Fader Manasse, og Amon ofrede til alle de Gudebilleder, hans Fader Manasse havde ladet lave, og dyrkede dem.

23 Han ydmygede sig ikke for HE ENs Åsyn, som hans Fader Manasse havde gjort, men Amon dyngede Skyld på Skyld.

24 Hans Tjenere sammensvor sig imod ham og dræbte ham i hans Hus;

25 men Folket fra Landet dræbte alle dem, der havde sammensvoret sig imod Kong Amon, og gjorde hans Søn Josias til Konge i hans Sted.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University