Psalam 12

Studie

              |

1 Zborovođi. U oktavi. Psalam. Davidov.

2 U pomoć, Jahve, jer nestaje pobožnih, vjernosti nema više među ljudima!

3 Svatko laže svome bližnjemu, govori usnama lažljivim i srcem dvoličnim.

4 Istrijebi, Jahve, sve usne lažljive i jezik hvastavi;

5 one što zbore: "Jezik je naša snaga, naše su usne za nas: tko nam što može?"

6 "Zbog nevolje tlačenih i jauka ubogih sada ću ustati - govori Jahve - spasenje donijet' onom tko ga želi."

7 Riječi su Jahvine riječi iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta očišćeno.

8 O Jahve, ti ćeš bdjeti nad nama, od naraštaja ovog čuvat' nas svagda,

9 pa nek' se okolo vrzu zlotvori, nek' se izdižu ljudi najgori.

Scroll to see more.