Luka 23

Studie

  

1 I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu

2 i stadoše ga optuživati: "Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj."

3 Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!"

4 Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!"

5 No oni navaljivahu: "Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!"

6 Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac.

7 Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu.

8 A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo.

9 Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao.

10 A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko.

11 Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu.

12 Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.

13 A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod

14 te im reče: "Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete.

15 A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt.

16 Kaznit ću ga dakle i pustiti."

17 #

18 I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!"

19 A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.

20 Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa.

21 Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!"

22 On im treći put reče: "Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti."

23 Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača.

24 Pilat presudi da im bude što ištu.

25 Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.

26 Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.

27 Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.

28 Isus se okrenu prema njima pa im reče: "Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom.

29 Jer evo idu dani kad će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.'

30 Tad će početi govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!'

31 Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?"

32 A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube.

33 I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.

34 A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!" I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke.

35 Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!"

36 Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom

37 govoreći: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!"

38 A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski."

39 Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!"

40 A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom?

41 Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini."

42 Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje."

43 A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!"

44 Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete,

45 jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.

46 I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu.

47 Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!"

48 I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa.

49 Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.

50 I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan;

51 on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje.

52 Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.

53 Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen.

54 Bijaše dan Priprave; subota je svitala.

55 A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo.

56 Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu.

  
Scroll to see more.