Mark 9

Study

         

1 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲈⲚⲤⲈⲚⲀϪⲒϮⲠⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲘⲞⲨ ϢⲀⲚⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲀⲤⲈⲒ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ.

2 ⲀⲨⲰ ⲘⲚⲚⲤⲀⲤⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲀϤϪⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲘⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲘⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀϤϪⲒⲦⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀⲨ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲦⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲞⲤⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲂⲦϤ ϨⲒϨⲎ ⲘⲘⲞⲞⲨ

3 ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲀⲨⲘⲞⲨϨ ⲈⲀⲨⲞⲨⲂⲀϢ ⲈⲘⲀⲦⲈ. ⲈⲚⲚⲈϢⲞⲨⲢⲀϨⲦ ⲚⲦⲰϬⲤ ⲦⲢⲈⲨⲠⲒⲢⲈ ϨⲒⲚⲀⲒ ϨⲒϪⲘⲠⲔⲀϨ.

4 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲚⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

5 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲚϬⲰ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ. ⲦⲀⲢⲚⲦⲀⲘⲒⲞ ϬⲈ ⲚϢⲞⲘⲦⲈ ⲚⲤⲔⲎⲚⲎ ⲞⲨⲈⲒ ⲚⲀⲔ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲈⲒ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲈⲒ ⲚϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ.

6 ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈⲞⲨ. ⲀⲦϨⲞⲦⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲒⲦⲞⲨ

7 ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲠⲰⲢϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲀⲨⲤⲘⲎ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰϤ

8 ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲞⲨϢⲤⲚⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϤⲒⲀⲦⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ.

9 ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒϪⲚ ⲠⲦⲞⲞⲨ. ⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲨⲦⲀⲨⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲖⲀⲀⲨ. ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲈⲢϢⲀⲚⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ

10 [--]

11 ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ϤⲚⲀϪⲠⲒⲈⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ

12 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲘⲈⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ϤⲚⲀϪⲈⲔϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲤ ⲚⲦⲀⲨⲤϨⲀⲒ ⲈϪⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲈⲠϨⲀϨ ⲚϨⲒⲤⲈ ⲚⲤⲈⲤⲞϢϤ.

13 ⲀⲖⲖⲀ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲔⲈϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲀϢⲞⲨ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤϨⲀⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ.

14 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲔⲰⲦⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈⲨϮⲦⲰⲚ ⲚⲘⲘⲀⲨ

15 ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲰⲦ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈⲀⲤⲠⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ

16 ⲀϤϪⲚⲞⲨⲞⲨ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϮⲦⲰⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ.

17 ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲀⲒⲚⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲈⲢⲀⲦⲔ ⲈⲢⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲘⲠⲞ ⲚⲘⲘⲀϤ.

18 ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀ ⲈⲦϤⲚⲀⲦⲀϨⲞϤ ϢⲀϤⲢⲀϨⲦϤ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲚϤⲦⲀⲨⲈⲤϨⲂⲎⲒⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϤϨⲢⲀϪⲢⲈϪ ⲚⲚⲈϤⲞⲂϨⲈ ⲚϤⲦⲰⲤ. ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϢⲚⲞϪϤ.

19 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲰⲦⲄⲈⲚⲈⲀ ⲚⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ϢⲀⲦⲚⲀⲨ ⲈⲒⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ϢⲀⲦⲚⲀⲨ ⲈⲒⲚⲀⲀⲚⲈⲬⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲨⲈⲒⲤϤ ⲚⲀⲒ.

20 ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒⲦϤ ⲚⲀϤ. ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ. ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲢⲀϨⲦⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲈ ⲀϤϨⲒⲦⲈ ϨⲒⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϤⲦⲀⲨⲈⲤⲂⲎⲒⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ.

21 ⲀϤϪⲚⲞⲨ ⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲒⲤⲀⲞⲨⲎⲢ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϪⲒⲚⲦⲀⲠⲀⲈⲒ ⲦⲀϨⲞϤ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϪⲒⲚ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲔⲞⲨⲈⲒ.

22 ⲀⲨⲰ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ⲀϤⲚⲞϪϤ ⲈⲠⲔⲰϨⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲠⲘⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲈϤⲈⲘⲞⲞⲨⲦϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲂⲞⲎⲐⲈⲒ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲔⲚⲀϢⲀⲀϤ ⲈⲔϢⲚϨⲦⲎⲔ ϨⲀⲢⲞⲚ.

23 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲔⲚⲀϢⲀⲀϤ. ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ.

24 ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲰⲦ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲂⲞⲎⲐⲈⲒ ⲈⲦⲀⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ.

25 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲠⲎⲦ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲀϤⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲘⲠⲞ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲖ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲈⲦⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲄⲦⲘⲔⲞⲦⲔ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ

26 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢⲀϨⲦϤ ϨⲒⲠⲔⲀϨ. ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲘⲞⲨ.

27 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϬⲒϪ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ.

28 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲈⲒ. ⲀⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲚⲞⲨϤ ⲚⲤⲀⲨⲤⲀ. ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲠⲚⲈϢⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ.

29 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲄⲈⲚⲞⲤ ⲘⲈⲨⲈϢⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϨⲘ ⲠⲈϢⲖⲎⲖ ⲚⲘⲦⲚⲎⲤⲦⲒⲀ.

30 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲖⲀⲀⲨ ⲈⲒⲘⲈ

31 ⲚⲈϤⲦⲤⲀⲂⲞ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲤⲈⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ ⲚⲤⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ⲘⲘⲚⲚⲤⲀϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ.

32 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲈϪⲚⲞⲨϤ

33 ⲀⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲔⲀⲠⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲈⲒ ⲀϤϪⲚⲞⲨⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ.

34 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲔⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠⲚⲞϬ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲞⲨ.

35 ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲈⲢⲚⲞϬ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϤⲚⲀⲢⲔⲞⲨⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲚϤⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ.

36 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲒ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲀϤⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲔⲦⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ

37 ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲞⲨⲀ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒ ϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦϤⲚⲀϢⲞⲠⲦ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲞⲠⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈⲦϤⲚⲀϢⲞⲠⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ.

38 ⲠⲈϪⲈⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲀ ⲈϤⲚⲈϪ ⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲔⲰⲖⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲚ ⲚⲘⲘⲀⲚ.

39 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲔⲰⲖⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲘⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈϤⲚⲀⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨϬⲞⲘ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈϤⲚⲀϬⲘϬⲞⲘ ⲦⲀⲬⲨ ⲈϪⲈⲠⲀⲠⲈⲐⲞⲞⲨ

40 ⲠⲈⲦⲈⲚϤϮ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲘⲘⲀⲚ ⲈϤϮ ⲈϪⲰⲚ

41 ⲠⲈⲦⲚⲀⲦⲤⲈ ⲦⲎⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲞⲨⲀⲠⲞⲦ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚϤⲚⲀⲤⲰⲢⲘ ⲀⲚ ⲘⲠⲈϤⲂⲈⲔⲈ.

42 ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲚⲞⲨⲀ ⲚⲚⲀⲒⲔⲞⲨⲈⲒ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲰⲚⲈ ⲚⲤⲒⲔⲈ ⲀϢⲈ ⲈⲠⲈϤⲘⲀⲔϨ ⲚⲤⲈⲚⲞϪϤ ⲈⲦⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ

43 ⲀⲨⲰ ⲈⲢϢⲀⲚⲦⲈⲔϬⲒϪ ⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲔ ϢⲀⲀⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϨ ⲈⲔⲞ ⲚϬⲀⲚⲀϨ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲞⲤ ⲈⲢⲈϬⲒϪ ⲤⲚⲦⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ ⲈⲦⲤⲀⲦⲈ ⲈⲘⲈⲤϪⲈⲚⲀ.

44 [--]

45 ⲀⲨⲰ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲦⲈⲔⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲔ ϢⲀⲀⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϨ ⲈⲔⲞ ⲚϬⲀⲖⲈ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲞⲤ ⲈⲢⲈⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲤⲚⲦⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲤⲈⲚⲞϪⲔ ⲈⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ

46 [--]

47 ⲀⲨⲰ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲈⲔⲂⲀⲖ ⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲞⲢⲔϤ ⲚⲄⲚⲞϪϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲂⲀⲖ ⲞⲨⲰⲦ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲞⲤ ⲈⲢⲈⲂⲀⲖ ⲤⲚⲀⲨ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲤⲈⲚⲞϪⲔ ⲈⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ

48 ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈⲨϤⲚⲦ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲨⲤⲀⲦⲈ ⲚⲤⲚⲀϪⲈⲚⲀ ⲀⲚ.

49 ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲤⲈⲚⲀϪⲞⲔⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲦⲈ.

50 ⲚⲀⲚⲞⲨⲠⲈϨⲘⲞⲨ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲈϨⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲂⲀⲀⲂⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϪⲞⲔⲢⲈϤ ϨⲚ ⲞⲨ. ⲔⲀϨⲘⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲚⲢⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ.

  
Scroll to see more.