Mark 12

Study

         

1 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲀϤϬⲞ ⲚⲞⲨⲒⲀϨⲀⲖⲞⲖⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲔⲰⲦ ⲚⲞⲨϪⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲰⲔ ⲚⲞⲨϨⲢⲰⲦ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲔⲰⲦ ⲚⲞⲨⲠⲨⲢⲄⲞⲤ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲒⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲠϢⲈⲘⲘⲞ

2 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ϨⲀ ⲚⲒⲞⲨⲒⲎ ϦⲈⲚⲠⲤⲎ ⲞⲨ ⲚⲞⲨⲂⲰⲔ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲞⲨⲒⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲒⲀϨⲀⲖⲞⲖⲒ.

3 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϬⲒⲦϤ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲈϤϢⲞⲨⲒⲦ.

4 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲞⲚ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚⲔⲈⲂⲰⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲀⲨⲪⲞⲖϨϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲞϢϤ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲬⲈⲦ ⲀⲨϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲘⲎ ϢϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲀⲨϨⲒⲰⲚⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

6 ⲈⲦⲒ ⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲈⲚⲀϤⲚⲦⲀϤ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲈⲠϦⲀⲈ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀϢⲪⲒⲦ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲀϢⲎⲢⲒ.

7 ⲚⲒⲞⲨⲒⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲘⲀⲢⲈⲚϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲚⲦⲈϮⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲈⲢⲐⲰⲚ.

8 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϬⲒⲦϤ ⲀⲨϦⲞⲐⲂⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲒⲀϨⲀⲖⲞⲖⲒ.

9 ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲀⲒϤ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲒⲀϨⲀⲖⲞⲖⲒ ϤⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲚⲒⲞⲨⲒⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϮ ⲘⲠⲒⲒⲀϨⲀⲖⲞⲖⲒ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ.

10 ⲞⲨⲆⲈ ⲦⲀⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲰϢ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲦⲀⲨϢⲞϢϤ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲔⲰⲦ ⲪⲀⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨϪⲰϪ ⲚⲖⲀⲔϨ.

11 ⲈⲦⲀ ⲪⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲚⲂⲀⲖ.

12 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒⲘⲎϢ ⲀⲨⲈⲘⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲈ ⲦⲀⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈⲐⲂⲎ ⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲬⲀϤ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ

13 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲎⲢⲰⲆⲒⲀⲚⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨϪⲞⲢϪϤ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ.

14 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮ ⲤⲂⲰ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲢⲘⲈⲖⲒⲚ ⲚⲀⲔ ⲀⲚ ϦⲀ ϨⲖⲒ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲔϪⲞⲨϢⲦ ⲈϨⲞ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲔϮⲤⲂⲰ ⲘⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲤϢⲈ ⲚϮϨⲰϮ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞ ϢⲀⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚϮ ϢⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϮ.

15 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲦⲞⲨⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚϬⲰⲚⲦ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚⲒⲞⲨⲒ ⲚⲎⲒ ⲚⲞⲨⲤⲀⲐⲈⲢⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ.

16 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲐⲀ ⲚⲒⲘ ⲦⲈ ⲦⲀⲒϨⲒⲔⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲀⲒⲈⲠⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲀ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈ.

17 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲀ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲘⲎⲒⲦⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲎⲒⲦⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲈϪⲰϤ ⲠⲈ.

18 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲈⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ

19 ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲀϤⲤϦⲀⲒ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲠⲤⲞⲚ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲤⲈϪⲠ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲬ ⲀϢⲎⲢⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲤⲞⲚ ϬⲒ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲞⲨϪⲢⲞϪ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ.

20 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲌⲆⲈ ⲚⲤⲞⲚ ϦⲀⲦⲞⲦⲈⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ϬⲒⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲀϤⲘⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲬⲀ ϪⲢⲞϪ.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀϨⲂ ⲀϤϬⲒⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲬⲀ ϪⲢⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀϨⲄ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ

22 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀϨⲌ ⲘⲠⲞⲨⲬⲀ ϪⲢⲞϪ ⲈⲠϦⲀⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲤⲘⲞⲨ ⲚϪⲈϮⲔⲈⲤϨⲒⲘⲒ.

23 ϦⲈⲚ ϮⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲀⲤⲚⲀⲈⲢ ⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲚⲒⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲒⲌ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϬⲒⲦⲤ ⲚⲤϨⲒⲘⲒ.

24 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲢⲈⲘ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚϮⲄⲢⲀⲪⲎ ⲞⲨⲆⲈ ϮϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪϮ

25 ϨⲞⲦⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϢⲀⲚⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲀⲨϬⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲀⲨϬ ⲒⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

26 ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲆⲈ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲰϢ ϨⲒ ⲠϪⲰⲘ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠⲰⲤ ⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲂⲀⲦⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲒⲤⲀⲀⲔ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂ.

27 ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲢⲈⲘ ⲈⲘⲀϢⲰ.

28 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲤⲀϦ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲈϤⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲀϤϢⲈⲚϤ ϪⲈ ⲀϢ ⲦⲈ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲞⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

29 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϮϢⲞⲢⲠ ⲦⲈ ⲐⲀⲒ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲠⲒⲤⲖ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨϮ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ.

30 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲔⲈⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲔⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲔϨⲎⲦ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈⲔⲮⲨⲬⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲔⲘⲈⲨⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈⲔϪⲞⲘ ⲦⲎⲢⲤ.

31 ϮⲘⲀϨⲤⲚⲞⲨϮ ⲦⲈ ⲐⲀⲒ ⲈⲔⲈⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲈⲔϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲈⲔⲢⲎϮ ⲘⲘⲞⲚ ⲔⲈⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲤⲞⲒ ⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲚⲀⲒ.

32 ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲀϦ ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲀⲔϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲢⲞϤ.

33 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲈⲚⲢⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲔϨⲎ ⲦⲦⲎⲢϤ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈⲔϪⲞⲘ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲀϮ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲈⲔϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲈⲔⲢⲎϮ ⲤⲈⲞⲒ ⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲚⲒϬⲖⲒⲖ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ.

34 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϨⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲞⲨⲎⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ϢⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲈϢⲈⲚϤ.

35 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲠⲰⲤ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲀϦ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲠⲈ.

36 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲀϤϪⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ϪⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲀϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ϨⲈⲘⲤⲒ ⲤⲀⲦⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ϢⲀϮⲬⲀ ⲚⲈⲔϪⲀϪⲒ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲈⲔϬⲀⲖⲀⲨϪ.

37 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲈⲦⲞϢ ⲚⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ϨⲎⲆⲈⲰⲤ

38 ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲤⲂⲰ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲚⲒⲀⲄⲞⲢⲀ

39 ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲀⲚϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲔⲀⲐⲈⲆⲢⲀ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲢⲰⲦⲈⲂ ϦⲈⲚⲚⲒⲆⲒⲠⲚⲞⲚ

40 ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚⲒⲎⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲬⲎⲢⲀ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲖⲰⲒϪⲒ ⲈⲤⲞⲨⲎⲞⲨ ⲤⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀϬⲒ ⲚⲞⲨϨⲞⲨⲞ ϨⲀⲠ.

41 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠⲒⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ ⲚⲀϤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲚⲒⲘⲎϢ ϨⲒ ϨⲞⲘⲦ ⲈⲠⲒⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ.

42 ⲈⲦⲀⲤⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲚϨⲎⲔⲒ ⲀⲤϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲂⲒ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲔⲞⲚⲆⲢⲀⲚⲦⲎⲤ ⲠⲈ

43 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲀⲒⲬⲎⲢⲀ ⲚϨⲎⲔⲒ ⲀⲤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲠⲒⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ.

44 ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲐⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲤⲈⲢϦⲀⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲤ ⲀⲤϨⲒⲦⲞⲨ ⲠⲈⲤⲰⲚϦ ⲦⲎⲢϤ.

  
Scroll to see more.

J. Warren Wells, editor.