John 9

Study

         

1 ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲤⲒⲚⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲘⲘⲒⲤⲒ.

2 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲀϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ϢⲀⲚ ⲚⲈϤⲒⲞϮ ⲚⲈϪⲈ ⲀⲨⲘⲀⲤϤ ⲈϤⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ.

3 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲪⲀⲒ ⲘⲠⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈϤⲒⲞϮ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ.

4 ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰϮ ⲈⲢⲞⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲚⲒϨⲂⲎ ⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲚ ϨⲰⲤ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲠⲈ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ϨⲞⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ⲈⲢϨⲰⲂ.

5 ϨⲰⲤ ⲈⲒϦⲈⲚ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

6 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲐⲀϤ ⲈⲠⲈⲤⲎ ⲦⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚⲞⲨⲞⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲐⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲖⲀⲖⲰϤ ⲈⲚⲈⲚⲂⲀⲖ ⲘⲠⲒⲂⲈⲖⲖⲈ ⲘⲘⲒⲤⲒ

7 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲒⲀ ⲠⲈⲔϨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲔⲞⲖⲨⲘⲂⲎⲐⲢⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲒⲖⲰⲀⲘ ⲪⲎ ⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲚ ⲀϤⲒⲰⲒ ⲘⲠⲈϤϨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲈϤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ

8 ⲚⲈϤⲐⲈϢⲈⲨ ⲞⲨⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨϢⲀⲦ ⲘⲈⲐⲚⲀⲒ ⲠⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲘⲎ ⲪⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲈϤϢⲀⲦ ⲘⲈⲐⲚⲀⲒ.

9 ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ.

10 ⲚⲀⲨϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚϪⲈⲚⲈⲔⲂⲀⲖ.

11 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚⲞⲨⲞⲘⲒ ⲀϤⲖⲀⲖⲰϤ ⲈⲚⲀⲂⲀⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲒⲀ ⲠⲈⲔϨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲒⲖⲰⲀⲘ ⲀⲒϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲞⲨⲚ ⲀⲒⲒⲰⲒ ⲘⲠⲀϨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ.

12 ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀϤⲐⲰⲚ ϨⲰϤ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ.

13 ⲀⲨⲈⲚϤ ⲞⲨⲚ ϨⲀ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ.

14 ⲚⲈ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲀϤⲐⲀⲘⲒⲞ ⲘⲠⲒⲞⲘⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲢⲈ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲞⲨⲰⲚ.

15 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲀⲔⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲘⲒ ⲠⲈⲦⲀϤⲬⲀϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲀⲂⲀⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲒⲀⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ.

16 ⲚⲀⲨϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚϤⲀⲢⲈϨ ⲀⲚ ⲈⲠⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲢ ⲚⲀⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤⲬⲒⲤⲘⲀ ⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ.

17 ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲨⲚ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲂⲈⲖⲖⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦⲈⲔϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϪⲈ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲔⲂⲀⲖ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ.

18 ⲘⲠⲞⲨⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲀϤⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ϢⲀⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲚⲈϤⲒⲞϮ

19 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϢⲈⲚⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲘⲀⲤϤ ⲈϤⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲠⲰⲤ ϪⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ.

20 ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲒⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲀⲚⲘⲀⲤϤ ⲈϤⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ.

21 ⲠⲰⲤ ϪⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϢⲈⲚϤ ⲦⲈϤⲘⲀⲒⲎ ⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ϨⲰϤ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ.

22 ⲚⲀⲒ ⲀⲨϪⲞⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲒⲞϮ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲠⲈ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲀⲨⲤⲈⲘⲚⲎ ⲦⲤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲞⲨⲀⲒϤ ⲚⲀⲠⲞⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲞⲤ.

23 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲨϪⲞⲤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲒⲞϮ ϪⲈ ⲦⲈϤⲘⲀⲒⲎ ⲚⲦⲀϤ ϨⲰϤ ϢⲈⲚϤ.

24 ⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲘⲪⲘⲀϨⲤⲞⲠ ⲂⲪⲀⲒ ⲈⲚⲀϤⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲀⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ.

25 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ⲚϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲠⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϮⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ.

26 ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀϤⲀⲒϤ ⲚⲀⲔ ⲠⲰⲤ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲔⲂⲀⲖ.

27 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲎⲆⲎ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲤⲞⲐⲘⲈϤ ⲘⲎ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲈⲢⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀϤ.

28 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲰⲞⲨϢ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ.

29 ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲠⲈ.

30 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲐⲀⲒ ⲢⲰ ⲦⲈ ϮϢⲪⲎⲢⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲐⲰⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲀⲂⲀⲖ.

31 ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲀⲚⲢⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲞⲨϢⲀⲘϢⲈ ⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲪⲀⲒ ϢⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ.

32 ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲈⲚⲈϨ ⲘⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ Ⲁ- ⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲚⲂⲀⲖ ⲚⲞⲨⲂⲈⲖⲖⲈ ⲘⲘⲒⲤⲒ.

33 ⲈⲚⲈ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲀϤⲚⲀϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲈⲢ ϨⲖⲒ.

34 ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨϪⲪⲞ ⲦⲎⲢⲔ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲐⲚⲀϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ.

35 ⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲨϨⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϪⲈⲘϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲬⲚⲀϨϮ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.

36 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ.

37 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀⲔ.

38 ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϮⲚⲀϨϮ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ

39 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲨϨⲀⲠ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲒ ⲘⲂⲈⲖⲖⲈ ⲚⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢⲂⲈⲖⲖⲈ.

40 ⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲈⲦⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲂⲈⲖⲖⲈⲨ ϨⲰⲚ.

41 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲚⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲂⲈⲖⲖⲈⲨ ⲠⲈ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲦⲈⲚ ⲚⲞⲂⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲘⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ϤϢⲞⲠ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲂⲒ.

  

J. Warren Wells, editor.