Genesis第5章

Esperanto

研究内在含义

← Genesis第4章   Genesis第6章 →

1 Jen estas la libro de naskoj de Adam. Kiam Dio kreis la homon, Li faris lin laux la bildo de Dio;

2 kiel viron kaj virinon Li kreis ilin, kaj Li benis ilin kaj donis al ili la nomon Homo en la tago de ilia naskigxo.

3 Kaj Adam vivis cent tridek jarojn, kaj al li naskigxis filo laux lia bildo kaj simileco, kaj li donis al li la nomon Set.

4 Kaj Adam vivis, post kiam naskigxis al li Set, okcent jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj.

5 Kaj la tuta vivo, kiun travivis Adam, estis nauxcent tridek jaroj, kaj li mortis.

6 Kaj Set vivis cent kvin jarojn, kaj naskigxis al li Enosx.

7 Kaj Set vivis, post kiam naskigxis al li Enosx, okcent sep jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj.

8 Kaj la tuta vivo de Set estis nauxcent dek du jaroj, kaj li mortis.

9 Kaj Enosx vivis nauxdek jarojn, kaj naskigxis al li Kenan.

10 Kaj Enosx vivis, post kiam naskigxis al li Kenan, okcent dek kvin jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj.

11 Kaj la tuta vivo de Enosx estis nauxcent kvin jaroj, kaj li mortis.

12 Kaj Kenan vivis sepdek jarojn, kaj naskigxis al li Mahalalel.

13 Kaj Kenan vivis, post kiam naskigxis al li Mahalalel, okcent kvardek jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj.

14 Kaj la tuta vivo de Kenan estis nauxcent dek jaroj, kaj li mortis.

15 Kaj Mahalalel vivis sesdek kvin jarojn, kaj naskigxis al li Jared.

16 Kaj Mahalalel vivis, post kiam naskigxis al li Jared, okcent tridek jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj.

17 Kaj la tuta vivo de Mahalalel estis okcent nauxdek kvin jaroj, kaj li mortis.

18 Kaj Jared vivis cent sesdek du jarojn, kaj naskigxis al li HXanohx.

19 Kaj Jared vivis, post kiam naskigxis al li HXanohx, okcent jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj.

20 Kaj la tuta vivo de Jared estis nauxcent sesdek du jaroj, kaj li mortis.

21 Kaj HXanohx vivis sesdek kvin jarojn, kaj naskigxis al li Metusxelahx.

22 Kaj HXanohx iradis kun Dio, post kiam naskigxis al li Metusxelahx, tricent jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj.

23 Kaj la tuta vivo de HXanohx estis tricent sesdek kvin jaroj.

24 Kaj HXanohx iradis kun Dio; kaj li malaperis, cxar Dio lin prenis.

25 Kaj Metusxelahx vivis cent okdek sep jarojn, kaj naskigxis al li Lemehx.

26 Kaj Metusxelahx vivis, post kiam naskigxis al li Lemehx, sepcent okdek du jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj.

27 Kaj la tuta vivo de Metusxelahx estis nauxcent sesdek naux jaroj, kaj li mortis.

28 Kaj Lemehx vivis cent okdek du jarojn, kaj naskigxis al li filo.

29 Kaj li donis al li la nomon Noa, dirante: CXi tiu konsolos nin en niaj faroj kaj en la laboroj de niaj manoj sur la tero, kiun la Eternulo malbenis.

30 Kaj Lemehx vivis, post kiam naskigxis al li Noa, kvincent nauxdek kvin jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj.

31 Kaj la tuta vivo de Lemehx estis sepcent sepdek sep jaroj, kaj li mortis.

32 Kaj Noa havis la agxon de kvincent jaroj, kaj al Noa naskigxis SXem, HXam, kaj Jafet.

← Genesis第4章   Genesis第6章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Arcana Coelestia 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 ...

Inner Meaning of Prophets and Psalms 405, 406

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 ...

Conjugial Love 132, 156

Sacred Scripture 21, 103

True Christianity 48

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: