Mooseksen kirja 17:14

Study

              

14 Sillä kaiken lihan henki on hänen verensä niinkauvan kuin se elää. Ja minä olen sanonut Israelin lapsille: ei teidän pidä yhdenkään lihan verta syömän; sillä kaiken lihan henki on hänen verensä: kuka ikänänsä sen syö, se pitää hukutettaman.


Комментарий к этой строфе  

Написано Henry MacLagan

Verse 14. For all the genuine life of the external man is from the Divine Life of the Lord in the internal man; and thence it is that man is taught that he profanes by appropriating life to himself; for good manifested in truth is the life of man from the Lord; and he who claims it as his own, separates himself from all good and truth.    Исследование внутреннего смысла

SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)


Переведите