Mooseksen kirja 17:14

Study

              

14 Sillä kaiken lihan henki on hänen verensä niinkauvan kuin se elää. Ja minä olen sanonut Israelin lapsille: ei teidän pidä yhdenkään lihan verta syömän; sillä kaiken lihan henki on hänen verensä: kuka ikänänsä sen syö, se pitää hukutettaman.


Commentary on this verse  

By Henry MacLagan

Verse 14. For all the genuine life of the external man is from the Divine Life of the Lord in the internal man; and thence it is that man is taught that he profanes by appropriating life to himself; for good manifested in truth is the life of man from the Lord; and he who claims it as his own, separates himself from all good and truth.    Study the Inner Meaning

SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)


Translate: