I Koningen 17:4

Учиться

       

4 En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.


Комментарий к этой строфе  

Написано Henry MacLagan

Verse 4. And that those who are in this state of good and truth, imbibe apparent truths and falsities, which falsities, nevertheless, are instrumental for their nourishment.