I Koningen第17章:4

学习

       

4 En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 4. And that those who are in this state of good and truth, imbibe apparent truths and falsities, which falsities, nevertheless, are instrumental for their nourishment.