Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #1383

Study this Passage

        
/ 10837  
  

1383. GENESIS – TWAALFDE HOOFDSTUK

De innerlijke gewaarwording van geesten en engelen, en de sferen in het andere leven. Onder de wonderen in het andere leven behoren de innerlijke gewaarwordingen; hiervan bestaan twee soorten: de ene, die de engelen eigen is, bestaat hierin, dat zij innerlijk gewaarworden, wat waar en goed is, en wat van de Heer komt, wat van henzelf, en verder, wanneer dat wat zij denken, spreken en doen, van henzelf komt, vanwaar het is en van welke aard. De andere soort, die allen met elkaar gemeen hebben, en welke de engelen in de hoogste volmaaktheid bezitten en de geesten overeenkomstig hun hoedanigheid, bestaat hierin, dat zij bij de eerste nadering van de ander weten, van welke aard hij is

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 2144, 3528, 4626, 5145


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


Angels Can Tell Who Is Influencing Their Thoughts

In this episode, we’re exploring passages from Swedenborg’s "Secrets of Heaven", number 1383.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

Commentaar

 

Angelic Perception

     

By Rev. Todd Beiswenger


Om door te bladeren terwijl u luistert, speelt u de audio af in een nieuw venster.

When I think of a person who is "perceptive" it is a person who is very good at reading between the lines and reading a situation when the information is not obvious. However, "perception" also refers to our ability to take in information from our five senses, and when it comes to angels, they do take in information via their five senses that is obscure and difficult to see if we can see at all.

(Referenties: Arcana Coelestia 1383, 1384, 1391, 1394, 1395, Genesis 18:1-8)


Vertalen: