Goddelijke Voorzienigheid #25

Study this Passage

        
/ 340  
  

25. Uit de Heer wordt voorzien in de verbinding van het goede en het ware bij de anderen door de zuivering. Deze geschiedt op tweevoudige wijze, enerzijds door verzoekingen en anderzijds door gistingen. Geestelijke verzoekingen zijn niet iets anders dan worstelingen tegen de boze en valse dingen die worden uitgeademd uit de hel en waarvan de invloed wordt gevoeld. Daardoor wordt de mens gezuiverd van de boze en valse dingen en wordt bij hem het goede met het ware en het ware met het goede verbonden. Geestelijke gistingen geschieden op vele wijzen, zowel in de hemelen als op aarde; maar in de wereld weet men niet wat ze zijn, en hoe ze plaatsvinden. Immers, het zijn boze en tegelijk valse dingen die, als ze in de gezelschappen zijn gebracht, evenzo werken als de in meel en most gebrachte gisten, waardoor de ongelijkslachtige dingen gescheiden en de gelijkslachtige dingen verbonden worden en het zuivere en het klare ontstaat. Deze dingen zijn het die worden verstaan onder deze woorden van de Heer: ‘Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een gist, die een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel gegist was’, (Mattheüs 13:33; Lukas 13:21).

(Referenties: Lucas 12:21)

  
/ 340  
  
   Study this Passage

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl


Vertalen: