Goddelijke Voorzienigheid #196

Bestudeer deze passage

        |   
/ 340  
  

196. Daar het ons verstand is en niet ons lichaam, dat denkt en daar dit wordt gemotiveerd door het genoegen van haar gevoelens, en daar ons verstand onze geest is die leeft na de dood, volgt daaruit dat onze geest niets anders is dan onze gevoelens en dus ons denken.

Het is klaarblijkelijk voor geesten en engelen in de geestelijke wereld dat er geen denken bestaat los van gevoelens.

Allen daar denken vanuit de basis van de gevoelens van de liefden van hun leven en de genoegens van deze gevoelens omcirkelen eenieder, zoals zijn of haar eigen atmosfeer.

Iedereen daar is verenigd volgens hun aura’s die uitwasemen vanuit hun gevoelens door hun gedachten en het karakter van eenieder wordt herkend aan de aura van zijn of haar leven.

We kunnen hieruit vaststellen dat elke gedachte opkomt vanuit een bepaald gevoel en is de vorm van dat gevoel.

Dit geldt eveneens voor onze wilskracht en begripsvermogen en eveneens met wat goed is en wat waar is en met naastenliefde en geloof.

  
/ 340  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl