Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #6206

Study this Passage

        
/ 10837  
  

6206. Verder moet men weten dat al het boze invloeit uit de hel en al het goede door de hemel uit de Heer; dat het boze echter de mens wordt toegeëigend, heeft als oorzaak dat de mens gelooft en zich overreedt dat hij dit zelf denkt en uit zichzelf doet, en zo dit tot het zijne maakt; indien hij geloofde zoals het hier werkelijk mee gesteld is, dan zou hem het boze niet worden toegeëigend, maar zou hem het goede uit de Heer worden toegeëigend; want dan zou hij direct als het boze invloeide, denken dat het was uit de boze geesten bij hem; en wanneer hij dit zou denken, zouden de engelen dit afwenden en verwerpen; want de invloeiing van de engelen is in datgene wat de mens weet en gelooft; maar niet in de dingen die de mens niet weet en gelooft; de invloeiing immers wordt niet ergens anders vastgehouden dan daar waar iets bij de mens is. Wanneer de mens zich zo het boze toe-eigent, verwerft hij zich de sfeer van dat boze en het is deze sfeer waaraan zich geesten uit de hel toevoegen die in de sfeer van een soortgelijk boze zijn, want het eendere wordt met het eendere verbonden. De geestelijke sfeer bij de mens of geest is de aan het leven van zijn liefden ontvloeiende uitwaseming; vanuit die wordt al van verre gekend hoedanig hij is; volgens de sferen worden allen in het andere leven, ook de gezelschappen onderling, verbonden en eveneens ontbonden; want tegengestelde sferen botsen en stoten elkaar wederkerig af; vandaar zijn de sferen van de liefden van het boze alle in de hel en de sferen van de liefden van het goede alle in de hemel, dat wil zeggen, degenen die daarin zijn.

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 7147, 7406, 7454, 7573, 8343, 8495, 8630, 9109, 9223, 9276, 9303, 9400, 9407, 9606, 9682, 10030, 10188

Hemel en Hel 603

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 170, 277


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


Do Spirits Play a Role in Addiction? - Swedenborg and Life

Could there be spiritual forces at play when it comes to cravings and addiction? A career scientist who recorded his spiritual experiences has some thoughts.


Three Kinds of Evil Spirits - Swedenborg and Life

Swedenborg believed that the unseen forces of heaven and hell shape our conscious experience. We believe that the more we learn about the dark, the easier it is to move toward the light!


How to Free Your Mind From Hell - Swedenborg and Life

Just like our electronic devices, our minds are constantly on the receiving end of information—some good, some bad. We get user’s manuals with our electronics, but our minds don’t come with instructions. Where can we find the tools we need to combat negative, destructive thoughts so we can perform optimally? In this episode, Host Curtis Childs from the Swedenborg Foundation utilizes the help of an experienced therapist and spiritual practitioners to explore Emanuel Swedenborg’s ideas on using consciousness and reflection to free our minds from negativity.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl


Vertalen: