Jov 27:16

Studie

     

16 Ako nakupi srebra kao praha, i nabavi haljina kao blata,