เอเสเคียล 27:5

내적 의미를 연구하십시오

Thai: from KJV         

← เอเสเคียล 27:4    전체 장    เอเสเคียล 27:6 →

5 กระดานเรือของเจ้าทั้งสิ้นเขาทำด้วยไม้สนสามใบมาจากเสนีร์ เขาเอาไม้สนสีดาร์มาจากเลบานอนทำเป็นเสากระโดงให้เจ้า

   내적 의미를 연구하십시오
스웨덴보그의 작품에서

주요 설명:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 150


이 구절에 대한 기타 참조:

Arcana Coelestia 4453, 6385, 10227

Apocalypse Revealed 406, 606

Heaven and Hell 365


스웨덴보그의 미출간 작품들 참조:

Apocalypse Explained 514, 840

비슷한 성경 구절들

เฉลยธรรมบัญญัติ 3:9

2 พงศาวดาร 2:7

단어/구 설명

เลบานอน
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.


번역: