Commento

 

Wat de Bijbel zegt over... Wie wordt er gered?

     

Da Rev. John Odhner (machine translated into Nederlands)

Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro, aerial view

Er is een gemeenschappelijke tendens bij mensen om negatieve oordelen te vellen over andere mensen. In de middelbare scholen komt deze tendens tot uiting in kliekjes. Een paar populaire kinderen komen in een groep terecht, en beginnen geleidelijk aan te denken dat ze beter zijn dan anderen omdat ze beter geliefd zijn. Kinderen die niet "in" zijn, kunnen objecten van medelijden, of minachting, of zelfs van wrede grappen worden. Op een of andere manier oordeelt de kliek subtiel over de anderen als een lagere klasse van mensen.

Dezelfde neiging om op anderen neer te kijken toont zich in verschillende religies. Sommige religieuze groepen worden zo egocentrisch dat ze geloven dat niemand van een ander geloof naar de hemel kan gaan. In het uiterste geval is een dergelijke houding veel wreder dan de snobistische tienerkliekjes.

De leer van de Bijbel staat hier nogal haaks op. Om te beginnen zegt God's Woord ons dat we mensen niet moeten bestempelen als "gered" of "zondaar". Jezus zei,

"Oordeel niet, dat je niet veroordeeld wordt. Waarom kijk je naar de vlek in het oog van je broer, maar denk je niet aan de plank in je eigen oog?" (Mattheüs 7:1, 3)

De discipel James zei het zo: "Er is één wetgever, die in staat is om te redden en te vernietigen. Wie ben jij om over een ander te oordelen? (Jakoben 4:1)

Toen de Heer op aarde was, was er een oordelende houding onder de leiders van de kerk. Velen dachten dat als de Messias kwam, hij de Joden zou redden, en anderen niet. Toen Jezus kwam, veroordeelden ze Hem voor het associëren met zowel niet-Joden als Joden.

Jezus ontmoedigde dit soort houding. Hij sprak eens met sommige mensen die "op zichzelf vertrouwden" dat ze gered werden en anderen niet. Hij vroeg hen om twee gebeden te overwegen: "God, ik dank u dat ik niet zoals andere mensen ben," en "God, wees mij genadig, een zondaar!" Jezus prees de man die dacht dat hij een zondaar was. (Lucas 18:9-14)

Het is beter om jezelf als een zondaar te beschouwen dan te denken dat je gered bent.

U herinnert zich wellicht ook de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die stopte om de gewonde man langs de kant van de weg te helpen. Hoewel deze Samaritaan van het "verkeerde" geloof was (vanuit Joods oogpunt), zei Jezus dat de Samaritaan bemind moest worden als een naaste, omdat hij een goed mens was. In feite zei hij dat een persoon die het eeuwige leven wil, net als deze Samaritaan moet zijn (Lucas 10:29-37), ook al was de Samaritaan noch christelijk noch joods. Jezus zag - en ziet - wat er in iemands hart is, niet alleen van welke kerk men deel uitmaakt.

De Bijbel stelt duidelijk dat het de manier waarop iemand leeft is, niet alleen wat hij gelooft, die bepaalt of hij naar de hemel gaat of niet. Jezus zei: "Niet ieder die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer,' zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet". (Mattheüs 7:21)

Nogmaals, "Hij zal iedereen belonen naar zijn werken." (Mattheüs 16:27)

"Zij die goed hebben gedaan," zegt hij, zullen gaan "naar de opstanding van het leven, en zij die kwaad hebben gedaan, naar de opstanding van de veroordeling." (Johannes 5:29)

Omdat het leven van een persoon, niet alleen zijn geloof, zijn eeuwige lot bepaalt, voorspelde Jezus dat veel christenen niet gered zouden worden, omdat ze een kwaadaardig leven hadden geleefd.

"Velen zullen in die dag tegen mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, demonen in Uw naam uitgedreven en vele wonderen in Uw naam verricht? En dan zal Ik hen verklaren: "Ik heb jullie nooit gekend: ga weg van Mij, jullie die wetteloosheid beoefenen!"" (Mattheüs 27:22-23, Lucas 13:25-27)

Een reden waarom een niet-christen gered kan worden, is dat hij van zijn buurman kan houden. Iedereen die oprecht van zijn naaste houdt, houdt ook van Christus, hoewel hij het misschien niet beseft. Jezus zei: "Voor zover jullie een van de minste van deze Mijn broeders hebben bediend, hebben jullie dat met Mij gedaan". (Mattheüs 25:40)

Geloof in Jezus, zonder liefde voor de naaste is zinloos.

"Hoewel ik alle vertrouwen heb, zodat ik bergen kan verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets." (1 Corinthiër 13:2)

Echte liefde daarentegen is een teken dat iemand de Heer in zijn hart kent, ongeacht de religie die hij naar buiten toe belijdt.

"Liefde gelooft alle dingen." (1 Corinthiër 13:7)

"Wie goed doet, is van God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien." (3 Johannes 1:11)

"Laten we elkaar liefhebben, want liefde is van God, en iedereen die liefheeft is uit God geboren en kent God. God is liefde, en iedereen die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Johannes 4:7-11)

Samenvatting:

Sommige christelijke kerken leren dit: Alleen christenen worden gered.

Wat de Bijbel eigenlijk zegt (en wat de Nieuwe Christelijke Kerk leert): Goede mensen van alle religies worden gered.

Enkele referenties uit de leerstellingen voor de Nieuwe Christelijke Kerk : Hemel En Hel 318-328, Gods Voorzienigheid 326

Gebruikt met toestemming van John Odhner, de auteur van deze zeer nuttige site: http://whatthebiblesays.info/Introduction.html

Per continuare a navigare mentre si guarda, riprodurre il video in una nuova finestra.

La Bibbia

 

Johannes 5:29

Studia il significato interno

              

29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

   Studia il significato interno

Explanation of John 5      

Da Rev. John Clowes M.A.

Explaining the Inner Meaning of John 5

Verses 5:1, 2. That the Lord, as to his humanity, initiated himself into the doctrine of the church, which was in connection with the knowledges of good and truth derived from the Word, thus with truths introductory to good.

Verse 5:3. Which truths are imparted to all those who are made sensible of their natural infirmities and disorders, whether arising from a defect, of intelligence, or from intelligence not yet formed into life, or from faith separate from charity, and thus produce vivification through acknowledgement and faith.

Verse 5:4. And this in consequence of divine influx, so that whoever receives the knowledges of good and truth with his supreme affection, or love, experiences purification from evil, and restoration of spiritual life.

Verses 5:5, 6, 7, 8. Yet some, by reason of the unsettled state of their wills, make slower progress in purification than others, until they are excited to exploration of their secret purposes and intentions, and have their affections and thoughts thereby elevated, so as to live according to the truth.

Verse 5:9. In which case they also are restored to the life of heaven, whilst the doctrine, in which they believe, is elevated to that life, so as to influence their lives, and thus introduce them into a state of eternal rest and peace.

Verses 5:10, 11. That they, who are of the perverted church, are offended on this occasion, and are instructed that all elevation of doctrine to conjunction with the life of heaven is an effect resulting from the divine love of the Lord, in his Divine Humanity.

Verses 5:12, 13. Hence they are led to seek knowledge concerning that Divine Humanity, but are not permitted, by reason of the evils and falsities in which they are principled, to attain such knowledge.

Verse 5:14. That they, who are purified from evils and falsities, are cautioned against the danger of profanation, which consists in turning back again to such evils and falsities.

Verse 5:15. Being therefore thus cautioned, they bear testimony to the Lord's Divine Humanity, as being the only source, of all spiritual and eternal life.

Verse 5:16. But are opposed in this testimony by those of the perverted church, who abide in representative worship, and do not discern how all representatives had reference to the union of the Divine and Human nature in the Lord.

Verse 5:17. Wherefore these latter are instructed, that the union of the two natures is effected reciprocally.

Verse 5:18. But this instruction only excites more of evil, being perversely interpreted as tending not only to destroy all representative worship, but also to confound divinity with humanity, and humanity with divinity.

Verse 5:19. Therefore they are further instructed, that divine truth can do nothing of itself, but from the divine good, and thus divine truth in the Lord's humanity always operates in conjunction and agreement with divine good in his divinity.

Verse 5:20. And this in consequence of the divine love, which manifests to its humanity all its purposes, until its humanity is fully glorified, or made divine, that so mankind may be led to adoration.

Verse 5:21. And also to the discovery, that by virtue of such glorification, the humanity receives from the divinity the power of imparting spiritual life, and thus of delivering man from the power of evil.

Verse 5:22. Also the power of arranging the several principles of the human mind, and thus of separating the evil from the good, which cannot be effected by the divine good alone without the divine truth.

Verse 5:23. To the intent that thus the Humanity of the Lord may always be seen in union with his divinity, and regarded as an equal object of worship and adoration, since otherwise the divinity itself cannot be worshipped and adored.

Verse 5:24. They therefore, who obey the divine truth, and approach the Lord in his Divine Humanity, are admitted into heaven, and never separating truth from good, are raised from a state of damnation to a state of salvation.
For since the assumption of the Human [principle] by the Divine, all who are in ignorance may learn the truths of faith, and may thus be gifted with spiritual life.

Verse 5:26. Inasmuch as the internal of the Lord being Jehovah, his Humanity has independent and underived life, alike with his divinity.

Verse 5:27. And has also the power of separating evil from good, and thus of arranging all goods and truths, as being itself the supreme truth.

Verses 5:28, 29. So that at his appearing even natural men shall be instructed in the divine truth, and if they obey it, shall attain spiritual life; but if they be disobedient, shall immerse themselves in spiritual death.

Verse 5:30. For the Humanity of the Lord operates solely from the divinity in itself, and is thus in divine truth from divine good, because in all things it exalts the divine good.

Verses 5:31, 32. Therefore divine truth claims no authority to itself separate from divine good, but only in union with that good.

Verses 5:33, 34. Neither does it claim authority from human testimony, but from its own divine power of communicating spiritual life.

Verse 5:35. Yet the testimony of man in favour of the divine truth is grounded both in good and truth, and has a tendency to impart to others those heavenly principles.

Verse 5:36. Nevertheless the glorification of the Lord's Humanity, the subjugation of the hells, and the consequent redemption of mankind, are the fullest proofs that the Lord is one with Jehovah.

Verse 5:37. Thus the divine good, which in itself is invisible, testifies that it is made visible in the Divine Humanity, which it assumed for that purpose.

Verse 5:38. But this is not believed by those, who are not enlightened and enlivened by the truth of that good.

Verse 5:39. Therefore all such are exhorted to explore the Holy Word which contains that truth, and which testifies throughout concerning the assumption and glorification of the Lord's Humanity.

Verse 5:40. Nevertheless they, who are of the perverted church, will not draw near to and abide in that Humanity, although there is no other source of good and of truth.

Verses 5:41, 42. Which Humanity testifies that it is purely Divine, and that they who reject it have no genuine affection of truth.

Verse 5:43. Therefore they do not approach the Eternal in his Divine Humanity, because they believe the truth to be unconnected with that its divine source.

Verse 5:44. And this in consequence of exalting human authority above the authority of divine truth.

Verses 5:45, 46, 47. So that even the truth of the Word, which they profess to believe, condemns them, since that truth testifies concerning the Lord's Divine Humanity, and therefore if its testimony be not admitted, the Lord's Divine Humanity cannot be acknowledged.

Dalle opere di Swedenborg

Spiegazioni o riferimenti:

Arcana Coelestia 2658, 3704, 8256, 9857

Apocalypse Revealed 525, 641

Goddelijke Voorzienigheid 128

Doctrine of Life 2, 105

Ware Christelijke Religie 440, 483, 643, 652


Riferimenti da opere inedite di Swedenborg:

Apocalypse Explained 186, 250, 659, 785, 815, 875, 899

Scriptural Confirmations 7, 70

Altro commento neo cristiano

  Le storie e i loro significati:Significati del termine biblico

opstanding
'Resurrection' symbolizes salvation and eternal life. 'The first resurrection' does not mean a first resurrection but the primary and essential implication of resurrection, thus salvation...

Risorse per genitori e insegnanti

Gli articoli qui elencati sono forniti per gentile concessione dei nostri amici della Chiesa generale della Nuova Gerusalemme. Puoi cercare/visualizzare tutta la loro biblioteca sul sito Il sito web di New Church Vineyard.


 Dramatize the Lord Healing a Man at Pool of Bethesda
Activity | Ages 7 - 10

 How Does The Lord Work In My Life?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Man Healed at Pool of Bethesda
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Come unto Me
Activity | Ages 4 - 14

 Rise, Take Up Your Bed and Walk
Worship Talk | Ages over 18

 The Healing at Bethesda
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Heals the Man at the Pool of Bethesda
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Miracle at the Pool of Bethesda
When the Lord told the sick man, "Take up your bed and walk," He meant that the man should walk on a path that would lead him toward heaven. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Pool at Bethesda (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Pool at Bethesda (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Pool at Bethesda (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Pool of Bethesda
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Pool of Bethesda
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Pool of Bethesda
Think of this man waiting and watching. Over and over again, he saw that the waters were stirred up, and he tried to get up from his bed and go down into the pool.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Pool of Bethesda
Like the man who sat beside a pool for thirty eight years waiting for help we also make excuses in the struggle to let go of bad attitudes and habits.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Pool of Bethesda
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Way to Heaven
The Lord has prepared a special place in heaven for everyone, and His Word shows us the way that leads there.
Worship Talk | Ages 7 - 14


Traduci: