Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#11

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

学习本章节

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

11. Hoofdstuk 1. Over het Goede en het Ware.
Alle dingen in het heelal, die volgens de Goddelijke Orde zijn, hebben betrekking op het Goede en het Ware. Er bestaat niets in de hemel en niets in de wereld, dat niet op die twee betrekking heeft. De oorzaak hiervan is dat beide, zowel het goede als het ware, voortgaan uit het Goddelijke, waaruit alle dingen zijn.

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

   学习本章节
斯威登堡著作参考

来自斯威登堡未发表著作的参考文献:

Apocalypse Explained 48, 100, 118, 136, 329, 384, 430, 555


   相关的章节:

Ware Christelijke Religie 398


   斯威登堡研究工具


Published by Swedenborg Boekhuis.


翻译: