Hemel en Hel#191

原作者: 伊曼纽尔斯威登堡

学习本章节

      |   
/603  
  

191. RUIMTE IN DEHEMEL

Ofschoonalles in de hemel evenals op aarde op een plaats en binnen een ruimte schijnt, hebben toch de engelen geen begrip en geen voorstelling van plaats en ruimte. Daar dit noodzakelijk ongerijmd moet schijnen, wens ik deze zaak, daar zij van groot gewicht is, duidelijk te maken.

  
/603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.