Salmenes 44:27

Дослідження

     

27 eis dig til hjelp for oss, og forløs oss for din miskunnhets skyld!