Salmenes第44章:27

学习

     

27 eis dig til hjelp for oss, og forløs oss for din miskunnhets skyld!