Salmenes 44:27

Lernen

       

27 eis dig til hjelp for oss, og forløs oss for din miskunnhets skyld!