Žalmy 8:5

Дослідження

              |

5 Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?