Žalmy第8章:5

学习

              |

5 Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?