Žalmy 8:5

pag-aaral

              |

5 Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?