Из произведений Сведенборга

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis # 6073

Hemelse Verborgenheden in Genesis (Weevers vertaling)      

Изучить этот эпизод

Перейти в раздел / 10837  

← предыдущие   следующие →

6073. Wat zijn uw werken; dat dit betekent ten aanzien van de functies en de nutten, staat vast uit de betekenis van de werken, namelijk de goede dingen, nr. 6048, dus de nutten en de functies, want deze zijn de goede dingen; alle goede dingen die de goede dingen van de naastenliefde worden genoemd, zijn niets anders dan nutten en nutten zijn niets anders dan werken jegens de naaste, jegens het vaderland, jegens de Kerk en jegens het rijk van de Heer; ook wordt de naastenliefde zelf, in zich beschouwd, niet naastenliefde voordat zij daadwerkelijk wordt en een werk wordt; iemand liefhebben immers en hem niet het goede doen wanneer men kan, is niet liefhebben; maar hem het goede doen wanneer men kan en wel vanuit het hart, is hem liefhebben en dan liggen binnenin de daad zelf of in het werk alle dingen van de naastenliefde jegens hem bevat; de werken immers zijn de samenvatting van alle dingen van de naastenliefde en het geloof bij de mens en die zijn het die de geestelijke dingen worden genoemd en zij worden ook goede dingen door de uitoefening ervan, dat wil zeggen door de nutten. De engelen die in de hemel zijn, verlangen, omdat zij in het goede zijn vanuit de Heer, niets liever dan nutten te verrichten; deze zijn de verkwikkelijke dingen zelf van hun leven en zij genieten ook volgens de nutten gezegendheid en gelukzaligheid, nrs. 453, 454, 696, 997, 3645;

dit leert de Heer ook bij Mattheüs:

‘De Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen en dan zal Hij eenieder vergelden naar zijn werken’, (Mattheüs 16:27);

onder de werken worden hier niet de werken verstaan zodanig als die in de uiterlijke vorm verschijnen, maar zodanig als ze in de innerlijke vorm zijn; zij hebben namelijk het hoedanige van de naastenliefde in zich; de engelen zien de werken niet anders en omdat de werken de samenvatting zijn van alle dingen van de naastenliefde en van het geloof bij de mens en het leven maakt dat de naastenliefde naastenliefde en het geloof is, dus het goede, had daarom de Heer Johannes meer lief dan de overige discipelen en lag deze bij het avondmaal aan Zijn bors, (Johannes 21:20);

want door hem werden de goede dingen van de naastenliefde of de werken uitgebeeld; zie de voorreden tot Genesis in de hoofdstukken 18 en 22; daarom ook zei de Heer tot hem:

‘Volg Mij’ en niet tot Petrus, door wie het geloof werd uitgebeeld; zie dezelfde voorreden; en daarom zei het geloof, namelijk Petrus, door wie het geloof werd uitgebeeld, verontwaardigd:

‘Heer, wat echter deze; Jezus zei hem: Indien Ik wil dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan; gij, volg Mij’, (Johannes 21:19, 21-23);

hiermee werd ook voorzegd dat het geloof de werken zou verachten en dat die niettemin bij de Heer zijn; zoals eveneens duidelijk kan vaststaan uit de woorden van de Heer tot de schapen en de bokken, (Mattheüs 25:34-36), waar niets anders dan de werken worden opgesomd. Dat het geloof echter de Heer zou verwerpen, blijkt uit de uitbeelding door Petrus daarin dat hij Hem driemaal verloochende; dat hij dit ’s nachts deed, betekent de laatste tijd van de Kerk, wanneer er geen naastenliefde meer is, nr. 6000;

en dat hij het driemaal deed, betekent dat die tijd dan volledig is ingetreden, nrs. 1825, 2788, 4495, 5159;

dat het was voordat de haan kraaide, betekent voordat het nieuwe van de Kerk zou ontstaan, want de ochtendschemering en de morgen, die op de nacht volgen, betekenen het eerste van de Kerk, nrs. 2405, 5962.

(:Ссылки Marcus 14:66-72)


Перейти в раздел / 10837  

← предыдущие   следующие →

   Изучить этот эпизод
Из работ Сведенборга

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 6344, 8093, 8581, 9212, 9410, 10134, 10182

Het Laatste Oordeel 39

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121, 122


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 229


   Инструменты исследований Сведенборга

Другие Ново-Христианские комментарии

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

Библия

 

Marcus 14:66-72

Dutch Staten Vertaling         

Исследование внутреннего смысла

← предыдущие   Полная Глава   следующие →

66 En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden des hogepriesters;

67 En ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan, en zeide: Ook gij waart met Jezus den Nazarener.

68 Maar hij heeft het geloochend, zeggende: Ik ken Hem niet, en ik weet niet, wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal, en de haan kraaide.

69 En de dienstmaagd, hem wederom ziende, begon te zeggen tot degenen, die daarbij stonden: Deze is een van die.

70 Maar hij loochende het wederom. En een weinig daarna, die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus: Waarlijk, gij zijt een van die; want gij zijt ook een Galileer, en uw spraak gelijkt.

71 En hij begon zichzelven te vervloeken en te zweren: Ik ken dezen Mens niet, Dien gij zegt.

72 En de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij, zich van daar makende, weende.

← предыдущие   Полная Глава   следующие →

   Исследование внутреннего смысла

Explanation of Mark 14      

Написано Rev. John Clowes M.A.

Explaining the Inner Meaning of Mark 14

Verse 1. THAT at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation bv the Divine Human Principle of the LORD, the Jewish nation sought to destroy that Principle.

Verse 2. Being withheld only by external considerations respecting themselves.

Verse 3. On which occasion preparation is made for the trial by a more intimate communication of Divine Good to the Human Principle.

Verses 4, 5. But this process appears needless to those who are in external good and truth, and who suppose that the Divine Good is communicable to all alike, without regard to their capacity of reception.

Verse 6. Until they are instructed that a more interior affection and communication of Divine Good is needful to prepare for final combat and victory.

Verses 7, 8. Especially in the case of the glorification of the LORD'S Human Essence.

Verse 9. Therefore this ought to be known and remembered in the church with affection.

Verses 10, 11. That the LORD'S merit, together with the redemption and salvation worked by Him, were held in small estimation by the Jewish nation, therefore He was rejected by them.

Verse 12. And this at the time that all things were preparing by the LORD for the glorification of His Human principle, and for their liberation from infernal falsities.

Verses 13-16. To celebrate which glorification the church is conducted by Divine Truth leading to Divine Good.

Verses 17, 18. On which occasion the LORD'S rejection by the Jewish nation is predicted.

Verse 19. Exciting thus self-examination in the minds of those who are principled in goods and truths.

Verse 20. Whereby they discover that the rejection of the LORD is an effect of self-love, which does not distinguish between Divine power and human.

Verse 21. And thus fulfills what had been predicted, and plunges itself into a total separation from all good and truth, which is rendered the more terrible by reason of the previous admission of the knowledges of what is good and true.

Verses 22-24. That the LORD taught by representatives that all saving good and truth are from Himself, and are communicated by Him to those who are in a state of reception.

Verse 25. But that this truth cannot be fully received in this life, but in the other.

Verses 26-28. That the LORD from His Divine Love predicted the last time of the Old Church, and the first of the New.

Verse 29. But that they who are in the science of truth, separate from obedience, do not believe this.

Verse 30. Therefore they are instructed, that it is the last time of the church, when the truth of faith is indeed taught, but is not believed, and when there is no faith in the LORD, because no charity.

Verse 31. Nevertheless, they who are in faith alone, still insist that they do believe in the LORD.

Verse 32. That the LORD'S Divine rational principle prepared itself to undergo the most grievous and cruel temptations, on which occasion He separated the former rational principle.

Verses 33, 34. And attached Himself to the spiritual and celestial things of the church, yet afterwards removed Himself from them also.

Verses 35, 36. And enters by most grievous temptations into close union with the Divine Good, through the entire surrender of His Human principle.

Verse 37. And from that union communicates with those who are "principled in the goods and truths of the church, cautioning them especially against separating faith from charity.

Verse 38. And teaching that charity and faith ought to be conjoined as the only security against infernal evils and falsities.

Verses 39-43. Thus through a process of successive temptations, until it was complete, the LORD united His Human Essence to the Divine, and by subduing the hells, restored order to heaven and the church.

Verse 43. Being entirely rejected by the Jewish nation, who, through falsities and evils had destroyed in themselves all truth and good.

Verses 44, 45. And thus had only external connection with Him, but no internal conjunction.

Verse 46. On which account they did violence to the Word.

Verse 47. And no longer obeyed its truths, but perished in the falsities which they believed.

Verse 48. Treating the Word with contumely, as if it deprived them of their natural rights and liberty.

Verses 49, 50. And in so doing, fulfilling the Word.

Verses 51, 52. Insomuch that they divested themselves even of its external truth, so as to have no covering for their natural evils and falsities.

Verses 54-60. On which occasion they assault the Human Essence of the LORD with all manner of false charges.

Verses 60-62. Although He was Himself the purest Innocence, and only testified, in His defence, the union of His Human Essence with the Divine by temptation-combats, and the exaltation of His Human Essence to Omnipotence, and His manifestation of Himself in the internal sense of the Word.

Verses 63-66. Which testimony is declared to be false, and is derided by those who are in evils and falsities.

Verse 66-72. And is even denied by those who are principled in faith alone without charity.

Сведенборг

Объяснение (я) или ссылки из работ Сведенборга:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 6073, 10134

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 122


Силки из неопубликованных работ Сведенборга:

Apocalypse Explained 820

Значение библейских слов

petrus
Peter – born Simon, son of Jonah – is certainly one of the Bible's most important figures, second only to Jesus in the New Testament....

beneden
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

zegt
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

driemaal
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

Ресурсы для родителей и учителей

Материал перечисленный здесь обеспеченный нашими друзьями в the General Church of the New Jerusalem. Вы можете исследовать/посмотреть их полную библиотеку следуя this link.


 Discipleship at Easter
The final events in Jesus' life unfolded quickly. The disciples responded to the changes in different ways. The twelve disciples picture qualities in us that follow the Lord. How do we respond when our faith is challenged?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Eating the Last Supper
Coloring Page | Ages 7 - 14

 In the Garden of Gethsemane
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Quotes: The Holy Supper
Teaching Support | Ages over 15

 Taking the Holy Supper
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Holy Supper
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Holy Supper
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Last Supper
This project uses a beautiful drawing of the Last Supper by Ruth Davis Gyllenhaal. 
Project | Ages 7 - 14

 The Last Supper
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Table of Shewbread
Coloring Page | Ages 7 - 14


Переведите