(Weevers vertaling)


Это перевод: Arcana Coelestia по Emanuel Swedenborg

В переводе на Nederlands по Henk Weevers


Описание:

This work explains the inner meaning of Genesis and Exodus. Chapter overviews are underpinned by analysis of the symbolism of Bible words.

Об этом переводе:

Dit werk verklaart de innerlijke betekenis van Genesis en Exodus. Hoofdstukoverzichten worden onderbouwd met een analyse van de symboliek van de Bijbelse woorden.

Создано или переведено: Henk Weevers

Дата создания: 2012-2021

Благодаря: Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Авторские права: Swedenborg Boekhuis NL

All rights reserved.

Лицензия: Used with permission - Просмотрите условия

Получен из: http://swedenborg.nl


Рекомендуемые цитаты:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus. Translated by Henk Weevers. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back