Ezekiel 28:9

Учиться

             |

9 Cha thietuhpa hmiakô liana chata, ‘Khazoh ei châ, ’khâ na tah thlâh ha aw ma? Hmah cha paphaotuhpa ku liana chata khazoh châ leipa chi ta, Chyhsapa dei tlao na châ.