Ware Christelijke Religie #43

Study this Passage

        
/ 853  
  

43. V. Het wezen van de liefde is, anderen lief te hebben buiten zichzelf, één met hen te willen zijn, en hen vanuit zich gelukkig te maken. Er zijn twee dingen die het wezen van God uitmaken: de Liefde en de Wijsheid, maar er zijn drie dingen, die het wezen van Zijn Liefde uitmaken, namelijk: anderen lief te hebben buiten Zichzelf, één met hen te willen zijn en hen vanuit Zich gelukkig te maken. Deze zelfde drie dingen maken ook het wezen van Zijn Wijsheid uit, aangezien de Liefde en de Wijsheid in God één maken, zoals eerder werd aangetoond; maar de Liefde wil deze dingen en de Wijsheid brengt ze voort. Het eerste wezenlijke: anderen lief te hebben buiten zichzelf, wordt erkend vanuit de liefde van God jegens het gehele menselijke geslacht, en ter wille daarvan heeft God alle dingen lief die Hij geschapen heeft, omdat het middelen zijn; want wie het einddoel liefheeft, heeft ook de middelen lief. Allen en alle dingen in het heelal zijn buiten God, aangezien zij eindig zijn en God oneindig is. Gods Liefde gaat niet alleen uit tot en strekt zich niet alleen uit over de goeden en de goedheden, maar ook over de bozen en de boosheden, dus niet alleen over hen die in de hemel zijn, maar ook over hen en de dingen die in de hel zijn, dus niet alleen over Michaël en Gabriël, maar ook over de duivel en satan; want God is overal en van eeuwigheid tot in eeuwigheid Dezelfde. Hij zegt ook dat ‘Hij Zijn zon doet opgaan over goeden en bozen, en dat Hij regen zendt over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’, (Mattheüs 5:45). Maar dat niettemin de bozen boos en de boosheden boosheden zijn, is aan de subjecten en aan de objecten zelf te wijten, daaraan namelijk, dat zij de Liefde van God niet ontvangen zoals zij is en in het binnenste in hen is, maar zoals zij zelf zijn, evenzo als de doorn en de netel doen met de warmte van de zon en met de regen van de hemel. Het tweede wezenlijke van de Liefde van God: één met hen te willen zijn, wordt ook erkend vanuit Zijn verbinding met de engelenhemel, met de Kerk op aarde, met eenieder daarin, en met al het goede en ware, die de mens en de Kerk binnengaan en hen maken. Ook is de liefde in zichzelf beschouwd niets anders dan een streven naar verbinding; daarom – opdat dit doel, dat tot het wezen van de liefde behoort, bereikt zou worden – heeft God de mens in Zijn beeld en in Zijn gelijkenis geschapen, waarmee de verbinding kan plaatsvinden. Dat de Goddelijke Liefde voortdurend naar verbinding streeft, blijkt duidelijk uit de woorden van de Heer

‘dat Hij wil, dat zij één zijn, Hij in hen en zij in Hem, en dat de Liefde van God in hen zij’, (Johannes 17:21-22, 23, 26).

Het derde wezenlijke van de Liefde van God: hen gelukkig te maken uit zich, wordt erkend vanuit het eeuwige leven, dat de zaligheid, de blijdschap en het geluk zonder einde is, en dat God aan diegenen geeft, die Zijn Liefde in zich opnemen. Want evenals God de Liefde zelf is, is Hij ook de zaligheid zelf, de blijdschap zelf, en het geluk zelf tot in eeuwigheid; zo maakt God uit Zich de engelen en de mensen na de dood gelukkig, wat geschiedt door de verbinding met hen.

  
/ 853  
  
   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

True Christian Religion 85


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


How to Love Like God - News From Heaven

The text is from Swedenborg's True Christianity, number 43.


What God Can't Do - Swedenborg and Life

Banish evil from earth, cure cancer, and make the paralyzed walk again. Why can’t an all-powerful God make these things a reality?

Ware Christelijke Religie #43 >> 20:04, 27:37, 30:25
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Blessings
To bless means to make holy or to make happy. By means of blessing the Lord fills us with all that is good.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Bringing Happiness to Others
What are some ways that you can contribute to the happiness of other people?
Activity | Ages over 15

 He Makes His Sun Rise on the Evil and the Good
Illustrate the sun shining or the rain falling and being received by two very different kinds of plants: a thorny bush and a fruit tree.
Project | Ages 4 - 14

 How the Lord Loves Us
Ideas and questions to help you reflect on how much the Lord loves us and opens His arms to us, inviting us into His embrace.
Activity | Ages over 15

 Improving Relationships
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Jesus Prays
Jesus finished His farewell speech with a three-part prayer; that He be united with the Father; that the disciples might be united with Him; and that all believers might be unified.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Our Covenant with the Lord
Lesson and activities exploring our covenant with the Lord and how we can respond to His love.
Religion Lesson | Ages over 15

 Receiving the Lord's Love
 What are some of the qualities that you love in your family and friends that may reflect their reception of the Lord’s love? 
Activity | Ages over 15

 Responding to the Lord's Love
 Picture the Lord “opening His arms and inviting you into His embrace” (see TCR 787). What is holding you back, separating you from the Lord? 
Activity | Ages over 15

 Selected Quotes: The Lord's Love
Teaching Support | Ages over 15

 What Are Covenants?
God longs for partnership with humanity. The Word of God teaches actions that bring us into covenant with Him.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Why Be Religious? The Attainment of Happiness
Article | Ages 15 - 17


Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.


Vertalen: