Ware Christelijke Religie #343

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 853  
  

343. Alvorens te beginnen, de oorsprong van het geloof aan te tonen, welke daarin bestaat, dat men tot de Heer gaat, de waarheden uit het Woord leert en overeenkomstig deze leeft, is het noodzakelijk, daaraan de hoofdpunten van het geloof vooraf te bespreken, waardoor men een algemeen begrip kan hebben van elk van de delen van het geloof; want op deze wijze kan men niet alleen duidelijker begrijpen, wat in dit hoofdstuk over het geloof gezegd wordt, maar ook wat in de volgende over: de naastenliefde, de vrije keuze, de boetedoening, de hervorming en wederverwekking, als ook over de toerekening meegedeeld wordt. Want in alle en in elk van de delen van een theologisch systeem dringt het geloof zoals het bloed in de leden van het lichaam en maakt ze levend. Wat de huidige Kerk over het geloof leert, is in het algemeen bekend in de christelijke wereld, en in het bijzonder in haar kerkelijke orde, want de boeken die alleen over het geloof en over het geloof-alleen handelen, vullen de bibliotheken van de theologen van de Kerk, want er is nauwelijks iets dat heden ten dage als eigenlijk theologisch wordt beschouwd behalve dat geloof. Maar alvorens de dingen die de huidige Kerk over haar geloof leert, te beschouwen, te onderzoeken en te overwegen, hetgeen in het aanhangsel zal geschieden, zullen de algemene dingen worden voorgelegd, welke de Nieuwe Kerk over haar geloof leert; en deze zijn de volgende:

  
/ 853  
  

Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.