Des oeuvres de Swedenborg

 

Echtelijke Liefde #229

Echtelijke Liefde (Weevers vertaling)      

Étudier ce passage

Allez à la section / 535  

← Lire Précédente   Lire la Suite →

229. XX. Dat de Heer voor hen die de waarlijk echtelijke liefde verlangen, voorziet in de gelijkheden en dat Hij, indien zij er niet is op aarde, daarin voorziet in de hemelen; de oorzaak hiervan is deze dat in alle huwelijken van de waarlijk echtelijke liefde door de Heer wordt voorzien; dat zij uit Hem zijn, zie de nrs. 130, 131.

Maar hoe daarin wordt voorzien in de hemelen, heb ik door de engelen als volgt horen beschrijven: dat de Goddelijke Voorzienigheid het meest afzonderlijk en het meest universeel is ten aanzien van de huwelijken en in de huwelijken, omdat alle hemelse verkwikkingen uit de verkwikkingen van de echtelijke liefde opwellen, zoals de zoete wateren uit de ader van een bron; en dat daarom daarin wordt voorzien dat er echtelijke paren worden geboren; en dat deze onder het toezicht van de Heer bij voortduur worden opgevoed tot hun huwelijk, zonder dat zowel de jongen als het meisje dit weten; en na de verstreken tijd komen die, zij dan als huwbare maagd en hij dan als een tot de bruiloft geschikte jongeman, als bij toeval ergens samen en zien zij elkaar wederzijds; en dat zij dan terstond zoals uit een zeker instinct bekennen dat zij bij elkaar horen en krachtens een bepaalde inspraak als het ware binnenin zich denken, de jongeman: deze is de mijne; en de maagd: deze is de mijne.

En nadat zij dit beiden enige tijd in hun gemoed hebben laten bezinken, spreken zij daarna elkaar doelbewust toe en verloven zich.

Er wordt gezegd, als bij toeval, uit instinct en krachtens een innerlijke stem, omdat deze zolang zij niet wordt geweten, zo verschijnt; de Heer immers opent de innerlijke gelijkheden opdat zij elkaar zien.

(références: Echtelijke Liefde 130-131)

Allez à la section / 535  

← Lire Précédente   Lire la Suite →

   Étudier ce passage
Extrait de Swedenborg's Works

Références reçues :

Echtelijke Liefde 250

Autre commentaire nouveau-chrétien
Ressources pour les parents et les enseignants

Les articles énumérés ici sont fournis avec l'aimable autorisation de nos amis de l'Église générale de la Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez effectuer une recherche dans toute leur bibliothèque en suivant ce lien.


 Finding a Conjugial Partner
Focusing on becoming the kind of person we hope to marry is a healthy way to address concerns about whether or not we will find a marriage partner.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: Marriage to Eternity
Activity | Ages 4 - 14


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl

Commentaire

 

Partners      

Par Rev. Julian Duckworth

Each person is intended by God to be with a partner in an eternal soul-mate relationship. We are still male or female in the spiritual world and to be joined to a soul-mate is to become complete. Swedenborg describes how such pairs appear from a distance to appear as one angel while closer up they can be seen as two who are mutually together.

(références: Conjugial Love 229)


Traduire: