Salmenes 45:13

Дослідження

     

13 Og Tyrus' datter skal søke din yndest med gaver - de rike blandt folket.