Salmenes第45章:13

学习

     

13 Og Tyrus' datter skal søke din yndest med gaver - de rike blandt folket.