Jov 39:33

पढाई करना

     

33 I ptići njegovi piju krv, i gde su mrtva telesa onde je on.