Jov第39章:33

学习

     

33 I ptići njegovi piju krv, i gde su mrtva telesa onde je on.