Jov 39:33

Учиться

     

33 I ptići njegovi piju krv, i gde su mrtva telesa onde je on.